Van die Visekanselier

Hernuwing van die ampstermyn van die visekanselier van die NWU

25 November 2019

Die eerste termyn van die Noordwes-Universiteit (NWU) se visekanselier, prof Dan Kgwadi, verstryk in Mei 2020. Sy eerste termyn het op 1 April 2014 begin. Die NWU Raad het prof Kgwadi tydens hul vergadering op 21 November 2019 vir ʼn verdere vier jaar as NWU-visekanselier heraangestel.

Die Raad het prof Kgwadi bedank vir sy diens gedurende sy eerste termyn en hom gelukgewens met sy herbenoeming. Die Raad en die visekanselier sal spesifieke fokusareas bespreek wat gemik is op die konsolidering van die vordering wat tot dusver gemaak is, sowel as op die bereiking van verdere mylpale in Suid-Afrika en internasionaal.

“Ek is baie dankbaar oor die mosie van vertroue – nie net in my nie – maar ook in die bestuurspan onder my leiding,” het prof Kgwadi gesê. “Voorts wil ek graag my dank uitspreek teenoor die breër NWU-gemeenskap, insluitende gewaardeerde belanghebbers soos ouers, alumni en ons sakevennote, vir hul volgehoue ondersteuning in ons strewe om ʼn internasionaal erkende universiteit in Afrika te wees wat bekend is vir sy wetenskapsbeoefening, maatskaplike responsiwiteit en ʼn sorgsaamheidsetiek.

“Ek sien uit na my volgende ampstermyn en sáám is ons vasbeslote om die NWU vorentoe te neem op sy trajek van sukses.”

 


Hou vas julle hoede NWU – nog Varsitykoors is oppad!

4 Oktober 2019

Ons tel die minute af na die afskop van nog twee epiese Varsity Sports-gebeurtenisse vandag. Ons sewes-rugbyspan sê Madibas die stryd aan om 10:00 by die Pirates Klub Greenside, en ons mans-basketbalspan gaan UJ om 18:00 ʼn ding of twee wys by die Wits Multi-purpose saal. 

Ons dames-basketbalspan sal Wits op 10 Oktober om 18:00 by die Wits Multi-purpose saal uitdaag.

Ek wil graag ons spanne sterkte toewens. Onthou - julle het 'n toegewyde en verenigde NWU agter julle!

Vind die wedstrydinligting hier:


Vriendelike groete

Prof Dan Kgwadi
Visekanselier
 


Times Higher Education plaas Noordwes-Universiteit 5de op die ranglys in Suid-Afrika

11 September 2019

Die Noordwes-Universiteit (NWU) het vir die eerste keer deelgeneem aan die Times Higher Education (THE) se graderings van universiteite regoor die wêreld, en het die vyfde plek in Suid-Afrika behaal. Ons is wêreldwyd tussen 501 tot 600 geplaas uit die 1 396 universiteite wat vir die 2020-graderings geëvalueer is. Lees meer


Vals nuus op sosiale media oor NWU

31 Mei 2019

Beste student

Vals nuus word steeds op sosiale media versprei oor misdaadvoorvalle wat op of naby NWU-kampusse voorgekom het. Hierdie plasings hou verband met ʼn voorval vroeër die week toe iemand probeer het om twee vroulike studente naby die Potchefstroomkampus, in Steve Biko-straat, te beroof. Valse gerugte doen ook die ronde op sosiale media dat studente ontvoer is. Valse inligting oor die voertuig wat na bewering tydens hierdie voorval gebruik is, het reeds daartoe gelei dat ʼn onskuldige student gedreig is.

Beskermingsdienste en Studentelewe stel die veiligheid van ons studente voorop en hanteer alle voorvalle met dringendheid en erns. Moenie valse inligting versprei nie; maak gebruik van bestaande amptelike NWU-kanale om inligting te verifieer. Studente wat valse inligting oor die NWU skep en versprei, oortree die reëls en beleide van die NWU, en daar kan dissiplinêr teen hulle opgetree word.

Die Cachetpark-inisiatief is onlangs van stapel gestuur en is spesifiek daarop ingestel om die Bult-area rondom die Potchefstroomkampus veiliger te maak. Die SAPD het in die onlangse verlede verskeie arrestasies gemaak, insluitende ʼn beweerde selfoondief. Vir verdere inligting oor hierdie projek, klik hier. Hierdie model van veiligheidsbestuur word oorweeg vir implementering op al ons kampusse.

Studente word weereens herinner aan die 24 uur-krisislyn op die onderskeie kampusse:

Mafikeng:

  • Beskermingsdienste en Krisislyn: 018 389 2167


Potchefstroom:

  • Krisislyn: 018 299 1777
  • Beskermingsdienste: 018 299 2211


Vaaldriehoek:

  • Krisislyn: Thuso 24 uur-krisissentrum – 082 815 9781
  • Beskermingsdienste: 016 910 3339


Dankie aan almal wat besorg is oor die veiligheid van ons studente. Tree asseblief verantwoordelik op wanneer jy enige inligting skep of versprei. Ons studente se veiligheid sal altyd ʼn saak van prioriteit bly. Dit getuig ook van ons verbintenis tot ons sorgsaamheidsetiek.

Prof Dan Kgwadi
Visekanselier
 

Boodskap van die visekanselier, prof Dan Kgwadi aan alle studente

31 Januarie 2019

Beste NWU-student

Welkom by die Noordwes-Universiteit (NWU). Ek vertrou dat jy ’n vrugbare akademiese jaar sal hê. Die NWU het al ver gekom met sy pogings om al sy kampusse vir al ons studente ’n tuiste weg van die huis te maak. Ons word steeds gelei deur ons doel om ’n internasionaal-erkende universiteit in Afrika te wees wat vir betrokke wetenskapsbeoefening, maatskaplike responsiwiteit en ’n sorgsaamheidsetiek bekend is.  

Ons belowe aan ons studente en hulle ouers onderrig van ’n uitnemende gehalte en veiligheid op ons kampusse, insluitend in die koshuise. Met die steun van die Raad en die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding het ons ons daartoe verbind om seker te maak dat ons daardie belofte nakom.

Dit wil egter voorkom asof daar hardnekkige praktyke en subkulture is wat ons vordering belemmer om ’n omgee-instelling te word wat respek vir menseregte toon, en wat terselfdertyd die goeie reputasie van die universiteit en die positiewe bydrae deur ons studente en personeel regoor ons kampusse skend.

 Die twee bekommernisse – veral tydens die registrasie- en oriënteringstydperk – is die potensiële voorvalle van onstabiliteit op ons kampusse en die ontgroeningspraktyke in die studentekoshuise. Die universiteit se bestuurskomitee wil herbevestig dat ’n benadering van geen verdraagsaamheid ten opsigte van enige optrede wat menseregte skend, aanvaar is. Enige optrede wat die potensiaal het om die basiese menseregte van personeel en studente te skend, sal ferm hanteer word in ooreenstemming met die reëls en dissiplinêre prosesse van die universiteit, soos dit in die universiteit se Statuut en die Studente Dissiplinêre Reëls uiteengesit word. Dit sluit enige optrede of aktiwiteit in wat as ’n ontgroeningspraktyk beskou kan word.

Die bestuur bly daartoe verbind om seker te maak dat die vryheid en regte van alle individue en groepe gerespekteer word, en ook om gelykheid en menswaardigheid vir almal te verseker. Daar vind regdeur die jaar verskeie praktiese en waardevolle inligtingsessies plaas wat die universiteit se beleid oor menseregte, geen verdraagsaamheid teenoor ontgroeningspraktyke en antisosiale gedrag uiteensit. Dit is ontwerp om jou te bemagtig. Jy word aangemoedig om aktief deel te neem aan hierdie aktiwiteite, wat ter wille van jou aangebied word.

Jy word herinner aan die SMS-lyn vir idees en voorstelle wat gebruik kan word om enige kwessie of grief onder die universiteit se aandag te bring:

  • Mafikengkampus: 34151
  • Potchefstroomkampus: 31750
  • Vaaldriehoekkampus: 33139

 

Die bestuur het klagtes ontvang oor sekere praktyke. Dit dui daarop dat daar koshuise en individue is wat voortgaan om die universiteit se beleid van geen verdraagsaamheid ten opsigte van ontgroeningspraktyke te ondermyn. Hierdie klagtes word ondersoek en die beweerde oortreders sal aan die reëls en regulasies van die universiteit onderwerp word.

Ek wil ook die duisende van julle bedank wat die universiteit se verbintenis ondersteun om menseregte te beskerm en bevorder, en wat sonder ophou daaraan werk om stabiliteit op ons kampusse en ’n suksesvolle registrasie- en oriëntasieprogram te verseker.