Van die Visekanselier

NWU-persverklarings

Boodskape verwant aan COVID-19


Erfenismaand 2020

September is die jaarlikse Erfenismaand in Suid-Afrika, met Nasionale Erfenisdag wat op 24 September gevier word. Erfenismaand bied ’n geleentheid vir ons om oor ons kulturele rykdom na te dink en erkenning te gee daaraan, en ons diversiteit te waardeer. Ons nasionale erfenis is deurslaggewend, aangesien dit ons help om ons geskiedenis en tradisies te ondersoek, en dit stel ons in staat om ’n bewustheid oor onsself te ontwikkel.

Soos talle van ons nasionale dae, is Erfenisdag veral belangrik met betrekking tot nasiebou en die vorming van ons nasionale identiteit.

Die Noordwes-Universiteit (NWU) is die tuiste van vele kultuurgroepe en nasionaliteite, en ons het dus ’n rykdom aan uiteenlopende erfenisse. Elke erfenis verbreed ons horisonne en bevorder ons waardering van die mens. Ons kampusse dien as sentrums van uitnemendheid ten opsigte van kulturele uitdrukking en viering. Ons bly steeds daartoe verbind om ’n selfs groter verwelkomende omgewing vir alle nasies en persone in stand te hou en te skep. Ek doen ’n beroep op die breër NWU-familie om by die res van die land aan te sluit met verskeie vierings en inisiatiewe wat daarop gemik is om Erfenismaand iets spesiaals te maak. Kom laat ons tydens Erfenismaand ons kulturele uitdrukking op verskillende wyses verdiep, insluitende met kunsvertonings, taal- en kulinêre praktyke.

Ten opsigte van ons strategie het ons ons verbind om onverpoosd te werk om te verseker dat die NWU deur inklusiwiteit, sosiale kohesie en diversiteit gekenmerk word. Ons het die nodige platforms daargestel om hierdie ideale te bereik. As deel van die versterking van ons verbintenis, veral gedurende Erfenismaand, gaan ons die Gender- en Taalbewustheidsweek (28 September tot 2 Oktober) en ander inisiatiewe aanlyn aanbied.

Ons beplan om tydens die Gender- en Taalbewustheidsweek kritiese gesprekke te reël oor geslagsgebaseerde geweld en die impak daarvan op die universiteit en die land, en oor die gebruik van Suid-Afrikaanse tale op gebiede soos die onderwys en die media.

Ons soek steeds na maniere om platforms te skep wat gemik is op die bevordering van ’n lewendige en gesonde diskoers oor kritieke nasionale kwessies, insluitende die diversiteit onder ons belanghebbergroepe.

Ek doen ’n beroep op al die lede van die breër NWU-familie om Erfenismaand te gebruik om groter sosiale kohesie, nasiebou en ’n gedeelde nasionale identiteit te bevorder.

Vriendelike groete

Prof Dan Kgwadi

Visekanselier en Hoof

Vrouedag 2020

Wanneer ons Vrouedag herdenk, salueer ons die vroue wat in ons gesinne, ons universiteit, ons gemeenskappe en ons land ’n belangrike rol gespeel het en dit steeds doen. 

Ons doen dit deur weer te dink aan hulle prestasies en die vooruitgang wat hulle gemaak het om sistemiese hindernisse te oorkom terwyl hulle floreer en inspireer.

By die NWU is daar tallose individuele vroue – studente, personeel, alumni, raadslede, ondersteuners en vriende – wat ’n ongelooflike en baanbrekende impak regoor talle dissiplines gemaak het. Hulle diversiteit is net so omvangryk en waardevol as die sektore waar hulle diens lewer, en ons kyk steeds op na hulle vir inspirasie en leiding. Ons gee ook herkenning en vier die vroue in ons topbestuur.

Te midde van die huidige golf geslagsgebaseerde geweld teen vroue en meisies in Suid-Afrika is vandag ook ’n geleentheid vir almal van ons om ons stemme dik te maak en vir hulle in die bres te tree en gelykheid te bepleit.   
Vandag laat ons ons stemme namens alle vroue hoor. #NWUcares

Vriendelike groete
Prof Dan Kgwadi
Visekanselier en Hoof

 

Mandeladag 2020

Beste Lede van die NWU-gemeenskap

Die wêreld kom elke jaar op 18 Julie bymekaar om die nalatenskap van Nelson Mandela te herdenk. Ons word op hierdie dag aangemoedig om ten minste 67 minute te bestee om iets positiefs vir ons gemeenskappe te doen ter erkenning van die 67 jaar wat die ontslape staatsman vir geregtigheid, vrede en ’n vrye, demokratiese land gestry het.

Ons by die Noordwes-Universiteit glo daarin om deur ons onversetlike toewyding tot maatskaplike geregtigheid elke dag as ’n Mandeladag te leef. Hierdie vasberadenheid stel ons in staat om maatskaplike kwellinge te hanteer, iets terug te gee, optimisme aan te moedig en mense op te hef – hetsy dit deur middel van ons innoverende onderrig- en leerpraktyke is, ons baanbrekernavorsing, of ons gemeenskapsbetrokkenheidspogings wat ’n impak maak.

Ek glo dat die jaar 2020 soos nog nooit voorheen nie aan ons die geleentheid verskaf om die idee van Mandeladag dat elke individu die mag en vermoë het om ’n verskil te maak werklik aan te gryp. Dit is ook ons roeping as ’n unitêre universiteit. Ons onderskryf die filosofie van aktiewe burgerskap met passie en verklaar openlik dat ons sal voortgaan om aktief te wees, verandering te bevorder en hoop te kweek.

Terwyl ons voortgaan om die Covid-19-pandemie te beveg, het die universiteit verskillende inisiatiewe bekendgestel wat nie net die land help om die verspreiding van die virus te bekamp nie, maar ook om ons studente en ons gemeenskappe in hierdie moeilike tyd te bemagtig. Een so ’n inisiatief is ons NWU Covid-19-reaksiefonds. Ons wil deur hierdie inisiatief ons studente in staat stel om hulle akademiese aktiwiteite voort te sit sodat hulle die akademiese jaar suksesvol kan voltooi. Terwyl ons hande vat met ons belanghebbers – personeel, alumni, korporatiewe vennote, donateurs en al die vriende van die NWU – is ons doelwit om te verseker dat geen student agterbly in ’n tyd waar hoër onderwys, plaaslik en internasionaal, ontwrig is nie. Ons streef daarna om ons sorgsaamheidsetiek te demonstreer deur ’n reeks intervensies wat ten doel het om spesifieke uitdagings te hanteer wat deur ons belanghebbers ervaar word. Ek is trots op ons personeel en studente wat hulle deel doen om gemeenskappe te help om die probleme te oorkom wat deur die pandemie veroorsaak word.

Ander inisiatiewe soos die Covid-19-verwante navorsing, projekte om te help om die veiligheid van die universiteitsgemeenskap te verseker, vennootskappe met die bedryf, en ons deurlopende betrokkenheid by ons verskillende belanghebbergroeperinge getuig van die buitengewone toewyding en deursettingsvermoë van ons personeel en studente.

In die lig hiervan wil ek al die leiers, personeel, studente, alumni en ander lede van die NWU-gemeenskap bedank dat hulle waarlik die Mandeladagideale van diensleierskap, deernis, respek, verdraagsaamheid en aanpasbaarheid gedurende hierdie tye omarm. Laat ons voortgaan om opvoeding die kragtigste instrument te maak in die transformering van ons kampusse, ons land en die wêreld. 

#HelpOurStudentsSoar #NWUcares

Vriendelike groete
Prof Dan Kgwadi
Visekanselier en Hoof

 

Jeugdag 2020

16 Junie 2020

Jongmense word dikwels die leiers van môre genoem, tog is hulle vandag reeds besig om belangrike verandering teweeg te bring. Wanneer ons Jeugdag vier, is dit vir alle Suid-Afrikaners belangrik om kennis te neem van die belangrike leiersrol wat die jeug speel om transformasie rigting te gee en ons demokratiese bestel te bewaar.

Die jeug van Suid-Afrika het vier-en-veertig jaar gelede hulle stemme laat hoor, en sodoende die rigting van ’n nasie verander. So sal 16 Junie vir altyd ’n gedenkwaardige dag op die nasionale kalender wees. Wanneer ons terugdink aan die gebeure wat op 16 Junie 1976 afgespeel het, skep ons moed uit die energie en idealisme van ons jeug. Dit is per slot van rekening hulle volgehoue dryfkrag en onversetlike gees wat geslagte jongmense steeds in staat stel om verandering in ons land te bring. Die Noordwes-Universiteit (NWU) is ’n trotse vennoot van die bemagtiging van die jeug, aangesien ons aan jongmense ’n platform bied waar hulle kan groei en floreer. As ’n internasionaal-erkende universiteit in Afrika berei ons deur betrokke vakkundigheid, maatskaplike responsiwiteit en ’n sorgsaamheidsetiek die jeug vir aktiewe burgerskap voor.

Terwyl die wêreld sukkel met ongeëwenaarde uitdagings wat deur die Covid-19-pandemie veroorsaak word, is dit gerusstellend om te weet dat jongmense steeds ’n impak in hulle gemeenskappe maak. Trouens, hulle speel nie net ’n integrale rol in die soeke na volhoubare oplossings vir die sosio-ekonomiese uitdagings wat tans deur die pandemie veroorsaak word nie, maar ook deur die uitdagings en geleenthede van die post-Covid-19-wêreld op vindingryke maniere te stuur. 

Die NWU het in hierdie tyd weer opnuut bevestig dat hy sal voortgaan om saam met die jeug en jeuggebaseerde organisasies te werk om te verseker dat ons land en die vasteland sal voortgaan om te groei en volhoubaar te wees.

Wanneer ons Jeugdag herdenk, laat ons voortgaan om die gedeelde verantwoordelikheid te ondersteun wat ’n impak op verandering kan hê, en ons stemme by die veldtog vir ’n beter toekoms voeg.  Laat ons voortgaan om oor teëspoed te triomfeer en te kies om uitdagings as geleenthede te sien. Dit sal verseker dat ons ’n vars perspektief en vele geleenthede vir innovering en leierskap sal hê.

 

Vriendelike groete

Prof Dan Kgwadi

Visekanselier en Hoof