Van die Visekanselier

NWU-persverklarings

Boodskape verwant aan COVID-19


’n Jaar van voortgesette solidariteit en hoop

3 Februarie 2021

Goeiedag almal

Ek vertrou dat dit met almal goed gaan. Welkom by die akademiese jaar van 2021. Ek hoop dat julle weer versterk is en gereed is om die uitdagings en geleenthede van hierdie akademiese jaar aan te pak. Ons is ongelukkig nog in die middel van ’n pandemie en die staat van inperking, wat ongetwyfeld sal voortgaan om ons bedrywighede negatief te raak. Ons bly steeds ’n kontak-universiteit en sal graag wil sien dat almal terugkeer na ons kampusse – kantore en klaskamers – sodra die situasie dit toelaat. Ons gaan ons bes probeer om steeds die gedifferensieerde waardeproposisie vir studente en studente-ervaring van gehalte waarvoor die NWU bekend is, te verskaf.

Intussen bly die situasie rampspoedig en vol uitdagings en onvoorspelbaarheid. In my kommunikasie van 28 Januarie 2021 het ek aangekondig dat ons twee lede van die NWU-familie aan Covid-19 afgestaan het. Ons kumulatiewe syfers van lede van die NWU-familie wat óf positief getoets is, óf aan Covid-19 blootgestel is, neem daagliks toe. Laat ons voortgaan om die nodige regulasies en protokolle na te kom.

Ons gaan volgens my kommunikasie van 26 Januarie 2021, Wysiging van onderrig-leer vir die eerste semester van 2021, voort met die lewering van ons programme in die beperktekontak-onderrig-leer-modaliteit vir semester 1. Kom ons gebruik die ervarings en lesse wat ons in 2020 oor aanlyn onderrig-leer geleer het om ’n suksesvolle akademiese jaar vir 2021 te hê.

Die Raad het die NWU se onderrig-leer-strategie aan die einde van 2020 goedgekeur. Die hersiening van die onderrig-, leer- en assesseringsreëls en die fakulteite se onderrig-leer-planne sal dus gedurende 2021 plaasvind. Ek wens almal wat betrokke is ’n vlot en geslaagde proses toe. Dit is ’n uiters belangrike inisiatief vir ons akademiese projek.

Ten opsigte van navorsing en innovasie is dit bemoedigend dat die NWU se publikasievoorleggings vir 2020 ten spyte van die Covid-19-uitdagings amper dieselfde  as die totale uitset vir 2019 was. Dit kan nog verbeter wanneer nog publikasies gedurende Februarie voorgelê word, wat ’n beter prestasie vir 2020 vergeleke met 2019 sal oplewer. Ek wil die personeel en studente vir hierdie prestasie bedank. Kom ons maak 2021 selfs nog beter. Ek weet dit gaan nie maklik wees nie, maar ek moedig al ons nagraadse studente en personeel aan om vindingryke maniere te vind om met hulle navorsing en innovasie voort te gaan.

Die finalisering en implementering van ons digitalebesigheidstrategie (DBS) behoort gedurende hierdie akademiese jaar momentum te kry. Daar word verwag dat die volle implementering van die DBS ons in staat sal stel om die lewering van ons programme en dienste te verbeter, insluitende dié wat hierbo genoem word.

Die hoëronderwyssektor ervaar probleme wat die personeel sowel as die studente raak. Ons werk saam met verskeie belanghebbers in die sektor, insluitende die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) en die Departement van Wetenskap en Innovasie (DWI), om volhoubare oplossings te vind vir die probleme wat deur die pandemie veroorsaak word.

Ons neem kennis van die regering se uitspraak met betrekking tot die implementeringsplanne vir die Covid-19-entstof en sal voortgaan om met relevante belanghebbers te skakel en ons personeel en studente dienooreenkomstig op hoogte te hou.

Ek sien daarna uit om ons studente, insluitende eerstejaarstudente, te verwelkom. Let asseblief op die registrasiedatums

Van ons personeel en studente keer na die kampusse terug om met hulle werk en studies voort te gaan. Ek doen ’n beroep op almal wat na ons kampusse terugkeer om te voldoen aan die universiteit se protokolle wat daarop gemik is om die verspreiding van die virus hok te slaan. Die universiteit sal voortgaan om so goed as moontlik ons waaksaamheid en sorg te behou om die gesondheid en veiligheid van ons personeel en studente te verseker.

Ek gebruik hierdie geleentheid om ons sleutelbelanghebbers te bedank – insluitende die Raad, die donateursgemeenskap, ons alumni en die breër NWU-familie – vir die samewerking en ondersteuning in al die verskillende areas van die universiteit.

Kom ons gaan voort om ons deur ons droom te laat lei om ’n internasionaal-erkende universiteit in Afrika te wees wat onderskei word vir betrokke vakkundigheid, maatskaplike responsiwiteit en ’n sorgsaamheidsetiek. As ons saam werk, veral in hierdie moeilike tye, kan ons verseker dat die NWU een van die toonaangewendste universiteite in ons land en op ons vasteland bly.

Ek sien uit daarna om verder gedurende hierdie akademiese jaar met julle te skakel.

Wees asseblief versigtig.

Vriendelike groete
Prof Dan Kgwadi
Hoof en visekanselier