Fondswerwing en skenkings

Fondswerwing en skenkings

Die Noordwes-Universiteit wil ’n groot en blywende impak op internasionale en nasionale vlak maak, en veral in die gemeenskappe rondom ons kampusse.  Daarvoor benodig ons al hoe meer die finansiële ondersteuning van belangegroepe soos alumni, vriende, die sakesektor en trusts en stigtings.

Ons wil dit vir skenkers so maklik as moontlik maak om geld aan die NWU te skenk.  Ons het as tussentydse maatreël die volgende vereenvoudigde prosesse ingestel:

 1. Daar is een sentrale fondswerwingspan met verteenwoordiging in Pretoria en Johannesburg.

 2. Ons rangskik ons projekte onder die volgende oorkoepelende fondse:

  • Die Visekanseliersfonds:

   • Alle groot infrastruktuur- of ander strategiese projekte soos deur die visekanselier vasgestel, en wat meerjarige fondsinsameling vereis

  • Die Omgee-fonds (We Care Fund):

   • Alle inisiatiewe ter ondersteuning en opheffing van behoeftige studente en gemeenskappe

  • Die Innovasiefonds:

   • Projekte en afwentelmaatskappye wat die universiteit se patente en ander handelskennis kommersialiseer

  • Ander projekte

   • Spesifieke projekte wat nie binne die bogenoemde kategorieë val nie, insluitend Vlagskip- en Nuwe Horison-projekte

 3. Skenkers word aangemoedig om geallokeerde/toegewysde skenkings binne die bogenoemde kategorieë te maak, en die NWU bied aan om ongeallokeerde skenkings (dit wil sê skenkings vir diskresionêre aanwending) self toe te wys.

 4. Toewysings word op aanbeveling van die NWU begrotingskomitee deur die universiteit se bestuur behartig.  Dit word dus aangewend waar die grootste nood op daardie stadium is.

 5. Toegewysde skenkings word volgens die skenker se voorkeur aangewend.

 6. Ons reik graag Artikel 18 A-belastingsertifikate vir kwalifiserende skenkings uit. Skenkings wat nie vir sertifikate kwalifiseer nie, sluit in borgskappe wat in ruil vir handelsmerkblootstelling gegee word, en beurse waar die skenker die bevoordeeldes self kies/aanwys. In sulke gevalle gee ons graag skriftelike bevestiging en ’n kwitansie vir die skenking.  Om meer te oor die kwalifiserende vereistes uit te vind, kontak asseblief Celeste Rossouw.

 7. Ons aanvaar graag onvoorwaardelike skenkings.  Indien skenkers voorwaardes aan hulle skenkings wil koppel, moet hulle vooraf die aanvaarbaarheid daarvan by Celeste Rossouw nagaan.

 8. Ons stel van tyd tot tyd ’n minimum skenkingsperk per transaksie in, met inagneming van bankkoste en administratiewe insette met die verwerking van en verslagdoening oor die skenkings.  Ons waardeer u begrip daarvoor. 

 9. Ons verskaf ook op aanvraag sertifikate wat u vir BBSEB kan gebruik ter ondersteuning van:

  • Vaardigheidsontwikkeling (beurse aan behoeftige swart studente)

  • Besigheidsontwikkeling (innovasieskenings vir besighede van swart studente)

  • Maatskaplike ontwikkeling (skenkings aan kwalifiserende gemeenskapsprojekte van die universiteit)

 10. Kontak gerus een van ons fondswerwers vir verdere inligting.

 11. Skenk met gemoedsrus en maak ’n verskil. Druk die “skenk”-knoppie:

Skenk