Vice-Chancellor - NWU, Taolo le Botsamaisi

TAOLO LE BOTSAMAISI
Ba ba Sikereng Maikarabelo

Motlatsa-Motšhanselara

Motlatsa-Motšhanselara ke mokhutduthamaga-mogolo le motlhankedi wa bobalamatlotlo yo o ikarabelang ka bolaodi le botsamaisi jwa Yunibesiti.  Motlatsa-Motšhanselara, e leng Moporof Dan Kgwadi, o ne a tlhomiwa lobaka lwa dingwaga di le supa tsa tiro ke Lekgotla la YBB, ke gore, go fitlha ka Seetebosigo 2020.

Tobetsa fano go bona tshedimosetso e e oketsegileng.