Julie 2022

NWU doen navorsing wat relevant is

Welkom by die vierde uitgawe van die Noordwes-Universiteit se nuusbrief, Navorsing@NWU. Dié nuusbrief is 'n vertoonvenster vir navorsingsprojekte, navorsers en verwante gebeure. Hierdie nuusbrief is een van sewe, en word gedurende die jaar aan akademiese personeel en navorsers gestuur.

bible

Mikroskopiese wonder op geelbuik-seeslang

Net soos reusagtigheid ontsag kan inboesem, so is daar wonders in die ongelooflike kleine te vind. Vir dr Roksana Majewska van die NWU se Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe is dit baie waar.

 LEES MEER

Nuwe taalhulpbronne vir die vier Suid-Afrikaanse Nguni-tale

Beter tegnologie-instrumente is op pad vir Suid-Afrika se vier Nguni-tale. Navorsing wat by CTexT® aan die NWU gedoen word, help met die invul van die ontbrekende skakels oor hoe hierdie tale gebruik word.

 LEES MEER

immagine3 immagine4 immagine5

Hoe Afrika 'n "samelewing vir alle ouderdomme" kan ontwikkel

Afrika is en sal vir die afsienbare toekoms wêreldwyd die vasteland met die jongste bevolking wees. Intussen leef baie meer mense in Afrika toenemend langer. Hierdie bevinding is op demografiese tendense op die vasteland gegrond en opper 'n klomp ingewikkelde kwessies vir beleidsmakers. Só sê prof Jaco Hoffman, 'n professor in Sosio-gerontologie by die Optentia navorsingseenheid op die Vanderbijlpark-kampus. Sosio-gerontologie is die interdissiplinêre studie van die sosiale aspekte van veroudering en prof Hoffman is die eerste professor op hierdie gebied by die universiteit.

 LEES MEER

Beter koördinasie en samewerking kan voedselsekerheid in SA bevorder

"My passie vir landelike ontwikkeling het begin toe ek besef het dat daar gesinne is wat sonder kos bed toe gaan. Ek het nog meer daarin begin belang-stel deur my navorsing oor sleutelstrategieë en -intervensies wat die land kan help met wyses waarop landelike ontwikkeling die beste aangewend kan word om te verseker dat daar voedselsekerheid is en landelike gebiede ontwikkel word," sê PhD-gegradueerde, dr Maria Mphahlele. Sy het haar PhD-studie met haar passie gekombineer en die risiko's in diensleweringsmodelle in landelike ontwikkeling in Suid-Afrika ondersoek.

 LEES MEER

Fulbright-vakkundige ondersoek geheime van serpentynsteen-ekologie

'n Fulbright-vakkundige van die Verenigde State gaan vir 10 maande lank by die NWU se Eenheid vir Omgewings-wetenskappe en -bestuur aansluit om navorsing te doen op 'n gebied wat nog baie braak lê. Daar is gapings in die kennis wat wetenskaplikes het oor plant- en insektespesies wat op serpentynsteen leef, en om hierdie gapings te oorbrug, kan van nut wees om die effek van klimaats-verandering te verstaan en so tot bewaring by te dra. Prof Nishanta (Nishi) Rajakaruna van California Polytechnic State University gaan saam met prof Stefan Siebert van die geo-ekologielaboratorium werk.

 LEES MEER

bible

Hoe die regulering van mobiele geld finansiële insluiting 'n hupstoot kan gee

Elfas Torrerai, LLD-kandidaat aan die NWU, het 'n statutêre analise gedoen van die gebruik en regulering van mobiele geld om finansiële insluiting in ontwikkelende lande te bevorder. Die titel van sy studie is "A comparative statutory analysis of the use and regulation of mobile money to promote financial inclusion for the poor in Zimbabwe". Dit behels 'n vergelykende ontleding van die regulering en gebruik van mobiele geld om finansiële insluiting in Kenia, Suid-Afrika, Zimbabwe en die Verenigde Koninkryk te bevorder. Daar is bevind dat Zimbabwe agter is met die aanvaarding en regulering van finansiëletegnologieprodukte.

 LEES MEER

NWU-navorsers toets medisinale plante wat vir voorbehoeding gebruik word

Navorsers van die NWU en tradisionele gesondheidspraktisyns van die Noordwes provinsie ondersoek alternatiewe – die gebruik van medisinale plante – as voor-behoedmiddels vir vroue wat om gesondheids- of ander redes nie kommersiële voorbehoedmiddels kan gebruik, of nie toegang daartoe het nie. Die projek is 'n samewerkingsinisiatief van talle belanghebbers wat deur dr Arthur Moroole, 'n postdoktorale navorsingsgenoot aan die NWU, onder mentorskap van prof Simeone Materechera en prof Oladapo Aremu van die Sentrum vir Inheemse Kennisstelsels, gelei word.

 LEES MEER

Ontmoet ons navorsers

Die Fakulteit Gesondheidswetenskappe doen opwindende werk op die navorsingsfront. In die vorige uitgawe het ons drie van die fakulteit se navorsers bekendgestel. Ons stel in hierdie uitgawe nog drie kundiges op hulle gebied bekend.

immagine3 immagine4 immagine5

Sr Adele Burger is die kliniekbestuurder by die Hipertensie Navorsings- en Opleidingskliniek, en vorm deel van die navorsings-entiteit HART. Sy deel sy meer oor navorsing oor die vroeë ontwikkeling van hipertensie en kardio-vaskulêre siekte, en hoe hulle met gesondheid-bewustheidsveldtogte in die gemeenskap betrokke is.

 KYK VIDEO

Dr Misheck Dube van die vakgroep Maatskaplike Werk is besig met navorsing oor die wêreldwye probleem van weduweeskap. In hierdie kort video-onderhoud verduidelik hy die konsep van weduwee-skap en brei uit oor die model om vroue by te staan wat hulle eggenote verloor het – veral in die Suid-Afrikaanse konteks.

 KYK VIDEO

Elke soort werkplek bied sy eie stel risiko's vir die gesondheid van sy werkers. Dr Stefan Linde van die Beroepshigiëne en Gesondheid-navorsingsinisiatief vind die gebruik van verskillende soorte metodologieë en tegnologieë om blootstelling te evalueer en risiko's te evalueer en bestuur baie opwindend.

 KYK VIDEO

facebook
twitter
youtube
More research news

Deel asseblief jou kommentaar en insette deur 'n e-pos aan die nuusbriefredakteur, willie.duplessis@nwu.ac.za te stuur.