Desember 2022

NWU lewer uitnemendheid in navorsing

Welkom by die sewende uitgawe van die Noordwes-Universiteit se nuusbrief, Navorsing@NWU. Dié nuusbrief is 'n vertoonvenster vir navorsingsprojekte, navorsers en verwante gebeure. Hierdie nuusbrief is een van sewe, en word gedurende die jaar aan akademiese personeel en navorsers gestuur.

immagine1

NWU se vlagskip-navorsingsprojekte lewer 'n bydrae tot Suid-Afrika se toekoms

Die NWU is op die voorpunt van navorsing wat ten doel het om gemeenskapsbetrokkenheid te bevorder en op 'n plaaslike, kontinentale en wêreldwye vlak 'n betekenisvolle bydrae tot mense se lewens te maak.

Prof Jeffrey Mphahlele verkeer onder geen illusie oor die ingewikkeldhede wat ten opsigte hiervan by navorsing en innovasie betrokke is nie.

 LEES MEER

bible

Sienings oor lyfstraf by skole

Dit is duidelik dat iets aan dissipline in skole gedoen moet word, maar om weer lyfstraf terug te bring, selfs op 'n beperkte skaal, is waarskynlik nie die antwoord nie. Dit is een van die bevindings van 'n studie deur dr Noorullah Shaikhnag, senior lektor en adjunkdirekteur by die NWU se Skool vir Psigososiale Opvoeding.

 LEES MEER

Suid-Afrika se water-rebelle

Hulle staan saam as die water-rebelle (water mavericks) bekend: prof Carlos Bezuidenhout en prof Henk Bouwman het 'n magdom ervaring tussen hulle en het reeds groot erkenning vir hulle waterverwante navorsing op hulle onderskeie gebiede ontvang.


 LEES MEER

immagine3 immagine4 immagine5

Gebruik die reg om geregtigheid en volhoubaarheid te bevorder

Wanneer dit kom by die soek van innoverende op-lossings vir die maatskaplike en omgewingsuitdagings wat Suid-Afrika moet hanteer, is die navorsingseenheid vir Reg, Geregtigheid en Volhoubaarheid van die NWU aan die voorpunt.

 LEES MEER

Navorser wys die weg aan oor hoe om akademiese integriteit te bevorder

Die akademiese wêreld kan maklik deur oneerlikheid en plagiaat geïnfiltreer word, veral in moeilike tye soos die afgelope twee jaar van die Covid-19-pandemie. Goeie akademiese praktyk is noodsaaklik vir dosente en studente.

 LEES MEER

Mislukking van Zimbabwiese banke die gevolg van swak toesighouding

Die algemene mislukking van banke in Zimbabwe oor die afgelope 20 jaar is nou verklaar: 'n vername rede is die ontoereikende toesig-houding oor bankinstellings deur die Reserwebank van Zimbabwe en ander regulatoriese liggame.

 LEES MEER

bible

NWU-akademikus praat oor haar B2-NNS-gradering

Om verplig te voel om navorsing te doen en om dankbaar te wees. Dit is hierdie sentimente waaraan prof Susan Coetzee-Van Rooy, navorsingsprofessor aan die NWU, dink wanneer sy praat oor die B2-gradering wat sy van die Nasionale Navorsingstigting in 2022 ontvang het.

 LEES MEER

Navorsers blink uit tydens NWU se Uitnemendheidstoekennings

Die NWU het tydens die universiteit se Uitnemendheidstoekennings vir 2021/2022 sy voorlopers van uitnemendheid – een van die universiteit se kernwaardes – gevier. Die luisterryke toekenningseremonie het op 24 November by Snowflake in Potchefstroom plaasgevind.

 LEES MEER

facebook
twitter
youtube
More research news

Deel asseblief jou kommentaar en insette deur 'n e-pos aan die nuusbriefredakteur, willie.duplessis@nwu.ac.za te stuur.