Augustus 2022

NWU produseer navorsing wat saak maak

Welkom by die vyfde uitgawe van die Noordwes-Universiteit se nuusbrief, Navorsing@NWU. Dié nuusbrief is 'n vertoonvenster vir navorsingsprojekte, navorsers en verwante gebeure. Hierdie nuusbrief is een van sewe, en word gedurende die jaar aan akademiese personeel en navorsers gestuur.

immagine1

Ons lei deur navorsing by die NWU

By die NWU speel navorsing nie net 'n deurslaggewende rol in die daaglikse funksionering nie, maar dit is ook waar die universiteit help om die wêreld te verander.

Benewens die NWU se magdom navorsingsentrums van uitnemendheid, leerstoele, eenhede, fokusareas en nisareas, sy navorsingsentiteite en kommersiële navorsingsentiteite waarvoor hy gasheer speel, het die universiteit ook in 2021 727 meestersgraadstudente en 261 doktorale studente gelewer.

 LEES MEER

immagine3 immagine4 immagine5

Die cannabis-probleem: stel regsgrense vas

Die Konstitusionele Hof van Suid-Afrika het in 2018 die kweek en gebruik van cannabis gewettig, mits dit vir privaat gebruik deur 'n volwasse persoon in 'n privaat plek is. Adv Dineo Mongwaketsi het in haar meestersgraadnavorsing, wat by die NWU uitgevoer is, gekyk na die regsimplikasies wat die wettiging van cannabis vir werkgewers en werknemers inhou. Die doel van die studie was om vas te stel hoe die twee teenstrydige belange – persoonlike regte en die regte van werkgewers – hanteer moet word.

 LEES MEER

Varswaterspesies word bedreig deur menslike aktiwiteite

Van klimaatsverandering en verwante uiterste weers-toestande tot besoedel-stowwe, oorbenutting en indringerspesies – menslike aktiwiteit is die hoofoorsaak dat varswaterspesies in Suid-Afrika se grootste vloedvlakte-ekostelsel bedreig word. So sê die NWU se Waternavorsings-groep (WRG), wat al die afgelope 10 jaar aktief betrokke is by studies wat met waterbewaring in die Pongolarivier en vloedvlakte (PRF) verband hou. Die navorsing word gelei deur prof Nico Smit en prof Victor Wepener van die WRG.

 LEES MEER

Plaaslike energie-oplossings is die beste vir Afrika

Plaaslike oplossings vir die energiekrisis in die Suider-Afrikaanse Ontwikkelings-gemeenskapslande (SAOG-lande) is nodig, sê dr Pamelah Cheuka, 'n spesialis in ekonomie wie se PhD-tesis op die energie-uitdagings van die streek gefokus het. Dr Cheuka se onlangse studie oor die impak van energiedoel-treffendheid en die opwekking van hernubare energie op produktiwiteit in die SAOG het die potensiaal om beleidsvorming oor energie te beïnvloed, veral in hierdie tye van klimaatsverandering.

 LEES MEER

bible

Nuwe metodes om risikobestuurs-beleggings te optimaliseer

Alle staats- en privaat organisasies moet die sistemiese risiko's van ons komplekse wêreld hanteer. Sulke inherent komplekse kwessies is egter moeilik om te bestuur, selfs wanneer beduidende hulpbronne in die implementering van formele risikobestuurs-raamwerke en verwante prosesse benut word. Dit is daarom belangrik vir organisasieleiers om nuwe metodes te ondersoek om die bydrae van risiko-bestuursprosesse te bevorder wanneer hulle probeer om hulle doelwitte te bereik, sê prof Hermien Zaaiman.

 LEES MEER

Dis moontlik om saans te kook met gestoorde termiese energie

'n Mens kan nou saans sonkragstowe gebruik om warm etes voor te berei, aangesien termiese energie in stelsels gestoor kan word. Sommige stelsels werk egter beter as ander, en daar is ruimte vir verbetering, sê prof Ashmore Mawire van die NWU se navorsingsgroep vir sontermiese energie. Hy het onlangs 'n openbare lesing gegee waar hy vorige en huidige navorsingsresultate bespreek het van die groep, wat onder die navorsings-fokusarea Materiaalwetenskap-innovasie en -modellering (MaSIM) val.

 LEES MEER

Ontmoet ons navorsers

Die Fakulteit Gesondheidswetenskappe doen opwindende werk op die navorsingsfront. Ons stel twee van die navorsers in hierdie fakulteit bekend.

bible

Prof Marlien Pieters is van die Sentrum van Uitnemendheid vir Voeding en is die direkteur van die SAMNR se Buitemuurse Eenheid vir Navorsing oor Hipertensie en Kardiovaskulêre Siekte. Sy vertel meer oor haar huidige navorsing, wat 'n bydrae lewer tot die eenheid se doelwit om nuwe kliniese en epidemiologiese kennis op die gebied van die risiko vir kardiovaskulêre siekte by verskillende bevolkingsgroepe te verskaf.

 KYK VIDEO

Prof Ushotanefe Useh is die direkteur van die Leefstyl-navorsingsentiteit by die NWU. Dié eenheid fokus op navorsing oor leefstylsiektes en hoe individue hierdie siektes kan beveg. Prof Useh verduidelik meer oor leefstylsiektes soos beroertes, vetsug en tipe 2-diabetes.
 KYK VIDEO

facebook
twitter
youtube
More research news

Deel asseblief jou kommentaar en insette deur 'n e-pos aan die nuusbriefredakteur, willie.duplessis@nwu.ac.za te stuur.