VOX POP

Pegelokarabo ya bone e ne e simolola ka ditshwaelo tse di jaaka “ke tsielegile fela” le "e a gwetlha” go fitlha ka "ke na le matswela mo tirong" le "ke ithuta dikgono tse di ntšha tsa thekenoloji".

Nako ya totlelelo: go kgonana le yone

Eno ke tsela e maloko mangwe a badiri ba rona ba neng ba araba potso eno ka yone ka nako ya totlelelo ka ga maitemogelo a ba nnileng le one a go direla kwa gae le ka fa totlelelo e amileng botshelo jwa bone lwa lelapa ka gone.

 

A re lebeng dikarabo tsa bone.

 (Supa mo godimo ga dinepe go buisa go feta.)