>

BUISA GO FETA

Tsepa go

 

 Kgolo ya go

Go kôpisa ke selo se se sa siamang se se golang go nna bothata jo bogolo mo diyunibesiting. YBB le yone e begile palo e e golang ya baakatemi ba ba sa ikanyegeng ba ba kôpisang. Eish! e ne ya bua le Michelle Bownes, mmenejara wa nakwana wa go otlhaiwa ga baithuti le go ikobela melao ga bone kwa YBB, gore seno se ama badiri jang.

kôpisa

>