MO KGATISONG E...

Le ke lekwalodikgang la badirimmogo ba YBB le le gatisiwang beke ya ntlha e nngwe le e nngwe ya kgwedi ka Labone.