Februarie 2023

NWU bevorder uitnemendheid in navorsing

Welkom by 2023 se eerste uitgawe van die Noordwes-Universiteit se nuusbrief, Navorsing@NWU. Dié nuusbrief is 'n vertoonvenster vir navorsingsprojekte, navorsers en verwante gebeure. Hierdie nuusbrief is een van sewe, en word gedurende die jaar aan akademiese personeel en navorsers gestuur.

bible

Navorsers vind 'spiraalarms' rondom massiewe sterre

Navorsers het 'n belangrike stukkie van die legkaart in die vorming van massiewe sterre – ook bekend as protons (sterre met 'n massa wat ongeveer agt keer so groot of groter as die son is) – gevind.

 LEES MEER

Verbetering van dienslewering is hierdie navorser se doelwit

Swak dienslewering is 'n probleem in Suid-Afrika, maar prof Costa Hofisi doen iets daaromtrent. Hy gaan poog om 'n bydrae tot die verbetering van dienslewering in die openbare sektor te lewer.

 LEES MEER

immagine3 immagine4 immagine5

Bou 'n gesonde ingesteldheid teenoor STEM-onderwys

Studente se swak prestasie en belangstelling in wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde (STEM) – veral onder vroue wat onderverteenwoordig is in die wetenskaplike gemeenskap – is in talle lande 'n groot bekommernis.

 LEES MEER

Primêre bron van reputasierisiko vir banke

Bedryfsrisiko's is as die primêre bron van reputasie-risiko vir Suid-Afrikaanse banke geïdentifiseer. So sê prof Suné Ferreira-Schenk, 'n professor in finansies en beleggings van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurs-wetenskappe.

 LEES MEER

Vroeë kinder-opvoeding aan oumas en moeders

Om kinders tot op sewe jaar oud te help om hulle volle potensiaal te verwesenlik, is vroeë kinderopvoeding noodsaaklik. Talle versorgers regoor Afrika is egter oumas en moeders sonder formele kwalifikasies.


 LEES MEER

immagine1

Ontmoet ons navorsers

Die Fakulteit Gesondheidswetenskappe doen opwindende werk op die navorsingsfront. Ons stel dr Annemarie Wentzel, 'n navorser en senior lektor in neurofisiologie, bekend.

Dr Wentzel is deel van die Hipertensie in Afrika-navorsingspan (HART), en is ook aan die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad se Buitemuurse Eenheid oor Kardiometaboliese Siektes verbonde.


 LEES MEER

facebook
twitter
youtube
More research news

Deel asseblief jou kommentaar en insette deur 'n e-pos aan die nuusbriefredakteur, willie.duplessis@nwu.ac.za te stuur.