Augustus 2021

NWU produseer navorsing wat saak maak

Welkom by die vyfde uitgawe van die Noordwes-Universiteit se navorsing- en innovasienuusbrief, Navorsing@NWU. Dié nuusbrief is 'n vertoonvenster vir navorsingsprojekte, navorsers en verwante gebeure. Hierdie nuusbrief is een van sewe, en word gedurende die jaar aan akademiese personeel en navorsers gestuur.

immagine1

Gee toegang vir alle universiteitstudente tot inheemse Afrikatale

Universiteitstudente wie se moedertaal nie Engels is nie, behoort nie benadeel te word vergeleke met dié wat Engels tuis praat nie. Dit is waarom dit belangrik is om die speelveld ten opsigte van taal gelyk te maak.

Die NWU is een van vier tersiêre-onderwysinstellings in Suid-Afrika wat saam met drie Europese universiteite werk om die gebruik van inheemse Afrikatale as medium van onderrig in tersiêre onderwys moontlik te maak.

 LEES MEER

immagine3 immagine4 immagine5

Projekte oor reaksie op siektes wil SA self-onderhoudend maak

In 'n tyd van Covid-19-tamheid word landsburgers nou met 'n dodeliker en hoogs oordraagbare Delta-variant gekonfronteer. Hierdie nuwe virusmutasie het 'n impak op die reeds oorlaaide gesondheidstelsel en min hulpbronne. Wat nog meer kommerwekkend is, is dat op dag 460 van die staat van inperking in Suid-Afrika minder as 1% van die bevolking ten volle geïmmuniseer was. Teen Junie 2021 is minder as 0,9% van die mense op die Afrika-vasteland geïmmuniseer.

 LEES MEER

Meerjarige grasse is die antwoord vir die herstel van veld

In 'n waterskaarsland soos Suid-Afrika met toenemende eise vir weiding, kan gekweekte meerjarige grasse die antwoord wees op die bewaring van die veld en die verskaffing van voeding vir diere. "Droogtes, min reën en oorbeweiding het groot degradasie van die veld veroorsaak, en dus is die herstel van die veld 'n prioriteit vir produsente en vir die diere wat vir oorlewing van die gras afhanklik is." Dit is volgens Ntokozo Msiza, 'n PhD-kandidaat in dierewetenskap aan die NWU.

 LEES MEER

Middelengels wakker die verbeelding van dié navorser aan

Prof David Scott-Macnab spesialiseer in Middel-engelse navorsing, en met sy B2-gradering van die Nasionale Navorsingstigting, is hy die hoogste gegradeerde navorser wat tans in die Fakulteit Geesteswetenskappe werksaam is. Om 'n B2-gradering te ontvang, moes 'n akademikus 'n beduidende korpus navorsing in hoogaangeskrewe, hoë-impak- internasionale vaktydskrifte, boeke en hoofstukke in boeke gepubliseer het.

 LEES MEER

bible streetfood

Navorsing bekyk hoe interpretasie Bybellees in Afrika bepaal

Die manier waarop die Skrif gelees en geïnterpreteer word, het 'n beduidende invloed op wat mense in die Bybel lees. Dit bepaal ook hulle benadering tot kwellende en aktuele kwessies waarmee gelowiges worstel. Dít is die fokus van prof Marius Nel se navorsing oor die pentekostalistiese beweging.

 LEES MEER

Pasop vir besmette vleis wat op straat verkoop word

Die groot verskeidenheid bakteriële spesies wat aangetref word in voorbereide vleis wat op Johannesburg se strate verkoop word, is 'n aanduiding dat verbruikers van hierdie vleis gevaar loop om voedselvergiftiging op te doen. Dit is volgens die bevindings van 'n meestersgraadstudie wat deur dr Mpinda Edoaurd Tshipamba uitgevoer is.

 LEES MEER

Nuwe PhD's is soos musiek in ons ore

Onsekerheid is aan die orde van die dag, en twyfel oor die toekoms is teenwoordig by almal behalwe die mees optimistiese siele. Die NWU se enorme navorsingsuitset en ons navorsers se onuitblusbare nastrewing van uitnemendheid het egter konstant gebly.

By die Mei- en Junie-gradeplegtighede is 136 PhD's toegeken, met meer seremonies wat volg. Al was daar tydens ons verskillende inperkingstadiums min geleent-hede om lewendige kunsuitvoerings te ondersteun, vind ons steeds troos in hul digitale gedaantes.

 LEES MEER


immagine1
facebook
twitter
youtube
More research news

Deel asseblief jou kommentaar en insette deur 'n e-pos aan die nuusbriefredakteur, willie.duplessis@nwu.ac.za te stuur.