Kantoor van visekanselier

Die Kantoor van die Visekanselier is die enjinkamer van die NWU en lewer professionele diens en ondersteuning aan die Institusionele kantoor (IK), die drie kampusse en eksterne belanghebbendes van die Noordwes-Universiteit (NWU).
 
Prof Kgwadi is die hoof uitvoerende beampte verantwoordelik vir die bestuur en administrasie van die NWU en moet aan die NWU-Raad verantwoording doen vir die algehele prestasie van die universiteit.