Kantoor van die Vanderbijlparkkampus: Adjunk-visekanselier

 

Prof LA du Plessis
VDK: Adjunk-visekanselier
 
  • BSc (Rekenaarwetenskap) (PU vir CHO)
  • Hons BSc (Inligtingstegnologie) (PU vir CHO)
  • BSc (Inligtingsisteme) (PU vir CHO)
  • PhD (Onderrig) (PU vir CHO)
  • Sertifikaat in Leierskap in Hoër Onderrig (Harvard)
 

Me Ronél Ward
Uitvoerende Persoonlike Assistent

E-pos:  ronel.ward@nwu.ac.za

Tel:   +27 16 910 3101
Faks:  +27 16 910 3101