COVID-19 Response Fund

 

NWU Covid-19-reaksiefonds geloods

Die Covid-19-pandemie ontwrig en beïnvloed steeds ons lewens op die mees ongeëwenaarde en onvoorspelbare maniere. Die maatreëls wat in plek geplaas is om die virus te bekamp, het ’n geweldige impak op die wyse waarop  hoëronderwysinstellings bedryf word, veral ten opsigte van onderrig en leer. In die konteks van die staat van inperking en ander noodsaaklike maatreëls om die gesondheid en veiligheid van personeel en studente te verseker, het ons gekies om met behulp van ’n aanlyn leweringsmodus met ons onderrig en leer voort te gaan. As voorbereiding vir die aanlyn onderrig en leer het ons ’n opname onder studente gedoen om vas te stel hoe gereed hulle daarvoor is. ’n Groot getal studente het aangedui dat hulle nie die nodige toestelle of netwerkverbindings en/of elektrisiteit het nie. Dit is noodsaaklik dat ons met ons akademiese aktiwiteite voortgaan om die semester en die akademiese jaar te voltooi. Ons het dus die NWU Covid-19-reaksiefonds geloods, met die volgende doelwitte:
 
a) Om studente te ondersteun deur aan hulle skootrekenaars/toestelle te verskaf; en
b) Om ondersteuning aan personeel, studente en die gemeenskappe om ons kampusse te bied deur die nodige toerusting te verskaf en in ander behoeftes te voorsien.
 

Die uitbreking van die koronaviruspandemie het vir ons samelewing ongeëwenaarde uitdagings veroorsaak. Dit het ook die hoëronderwysstelsel ten opsigte van onderrig-, leer- en assesseringsaktiwiteite geweldig ontwrig. Om die 2020- akademiese jaar te red, het die Universiteit meer as R30 000 000 bestee om skootrekenaars en datapakkette vir ons studente te verkry om hulle in staat te stel om tydens vlak 3 van die nasionale staat van inperking deur middel van afkampusleer voort te gaan. Studente wat as gevolg van ongunstige omstandighede tuis nie met hulle studies kon voortgaan nie, is op ons kampusse geherintegreer om by die winterskool aan te sluit. Ons wil graag ons personeel, alumni en vriende van die NWU bedank wat ook ’n bydrae tot die NWU Covid-19-Reaksiefonds gemaak het om ons studente te ondersteun.

Bekendstelling van Fase 2 van die NWU COVID-19-reaksiefonds

Die Covid-19-ervaring het die Universiteit se bestuur uitgedaag om die implementering van die digitale besigheidstrategie te versnel. Vanaf 2021 sal alle eerstejaarstudente toegang tot ’n skootrekenaar of toepaslike toestel moet hê. Studente se toegang tot ’n skootrekenaar of toestel sal die Universiteit in staat stel om billike onderrig en leer van gehalte op die kampus en oor 'n afstand te implementeer. Die Universiteitsbestuur is bewus daarvan dat sommige studente nie skootrekenaars sal kan bekom nie omdat hulle gesinne finansieel swaarkry. Ongeveer 34% van ons studente betaal kontant vir hulle studies terwyl ander uit die sogenaamde vermiste middelgroep kom. Hierdie studente word nie deur NSFAS ondersteun nie en hul ouers verdien nie genoeg om die onderriggeld vir hoër onderwys te kan betaal nie. Geïnspireer deur ons sorgsaamheidsetiek en om te kan voortgaan om gegradueerdes vir die land te lewer, het die Universiteit fase 2 van die NWU Covid-19-Reaksiefonds bekendgestel.

Die doel van die projek is om R15 000 000 in te samel om basiese skootrekenaars te verkry om hierdie studente te help om in 2021 met hulle studies te begin. Die sukses van hierdie studente sal help om die lewensomstandighede van hulle gesinne te verbeter. Ons nooi julle uit om ons vennote te word terwyl ons die toekoms van ons studente vorm.

Ons doen ’n beroep op ons belanghebbers (personeel, alumni, vennote, borge en alle vriende van die NWU) om donasies aan die NWU Covid-19-reaksiefonds te maak. Donasies sal gebruik word om skootrekenaars vir studente en/of toerusting en/of enige ander intervensie(s) te bekom om personeel, studente of gemeenskappe rondom die NWU-kampusse te ondersteun.
 

Klik hier om 'n donasie te maak

’n 18A-belastingsertifikaat sal aan kwalifiserende donateurs uitgereik word. Ons glo dat ons met julle ondersteuning ons studente kan help om hulle akademiese jaar te voltooi. Vir navrae kontak asseblief vir Celeste Rossouw by 13044249@nwu.ac.za