Palamonwana ya go bontsha kgolagano ya YBB

Ga go na sepe se se bontshang tlamego jaaka dibenya - ke ka lebaka le YBB e itumetse go simolodisa Palamonwana ya go bontsha kgolagano ya YBB e e bopilweng ka bontle.   Rwala Palamonwana ya go bontsha kgolagano ya YBB mme bontsha lefatshe lotlhe gore o rata mme o tshegetsa YBB mme o ntsha sehuba ka dikgonagalo le dikatlego tsa YBB. Sekai se se kgethegileng se sa tlotlo ga se teng fela go ka rwalwa ke baithuti ba kgale ba YBB mme se ka rekiwa mme se rwalwa ke mongwe le mongwe yo a ikutlwang gore o batla go bontsha kgolagano le Yunibesiti. 

Ikopantse le Izette Schouwstra go bona tshedimosetso e nngwe