NWU, Khamphase Ya Potchefstroom: Ikgolaqanye le rona

TAOLO LE BOTSAMAISI
Setlhopha sa Botsamaisi: Ka fa Mokgatlho o Rulagantsweng ka Gone
Setlhopha sa Botsamaisi sa Khampase

Contact Us

 

Maemo a Tiro

Mr Frans du Preez
Campus Registrar

Mogala

+27 18 299 2604

Fekese

+27 18 231 5284

Imeili

frans.dupreez@nwu.ac.za