Thuto ya Baagi ba Morafe: Lekgetho & Tsamaiso ya Diterasete

NWU Event

Setlhogo sa Tiragalo: 
Thuto ya Baagi ba Morafe: Lekgetho & Tsamaiso ya Diterasete
Letlha: 
Friday, 16 August 2019
Nako: 
8:00 to 13:00
Lefelo: 
Potchefstroom Campus, Faculty of Law, Moot Court
Tlhaloso: 

RSVP by 8 August 2019

Tshedimosetso ya go ka ikopantsha: