Campus Rectors - NWU, Taolo le Botsamaisi

TAOLO LE BOTSAMAISI
Ba ba Sikereng Maikarabelo

Bareketoro ba Dikhamphase

Yunibesiti ya Bokone-Bophrima e na ne dikhamphase di le tharo kwa Mahikeng, Potchefstroom le kwa lefelong la Khutlotharo ya Lekwa.  Khamphase nngwe le nngwe e na le Moreketoro wa yone wa Khamphase le setlhopha sa botsamaisi.

Khamphase ya Mahikeng

Vacant


Khamphase ya Potchefstroom

prof_fika_jvrensburg

 
Mop Fika Janse van Rensburg  


Khamphase ya Khutlotharo ya Lekwa

 
Mop Linda du Plessis  


Irma van Niekerk | 2016-01-08