Alumni Home Setsw

NWU-PUK Alumni

Tsebegae ya PUK ya Baithuti ba Nako e e Fetileng

“O a amogelwa mo legaeng la Ba-Puk ba nako e e fetileng”
Go na le mabaka a gore o nne o golagane le setheo se o ithutileng mo go sone fa o sena go aloga.

Seno se akaretsa go nna leloko la setlhopha sa batho ba dinaga tse di farologaneng ba ba kileng ba bo ba ithuta mo setheong sa rona sa YBB ba ba nang le thuto e e tshwanang le ya gago, ba ba ka kgonang go tobetsa Konopo ya Konopo ya mekgele ya tiro ya Baithuti ba nako e e fetileng (/i-career/index.html) le ditshono tsa go nna le seabe mo tlhabololong ya isagwe ya YBB.


Yunibesiti e na le ditšhanele tse pedi tse dikgolo tse go golaganngwang ka tsone le baithuti ba nako e e fetileng: Baithuti ba nako e  fetileng ba Puk le Kokoano ya Semmuso ya Yunbesiti.