North-West University, Faculty of Theology, Community Projects

FACULTY OF THEOLOGY

Community Projects

In addition to the practice of research and training, the Faculty puts its combined expertise at the disposal of churches and society. There is close cooperation with other tertiary theological faculties, both locally and abroad. Constant evaluation of the quality of our scholarly practice and training ensures a high standard of research and training.

 

Project Project Leader/s Planned impact of the project
Iris in Africa Project Marianne Dircksen

Verbeterde taalvaardigheid by laerskoolleerders d.m.v. Latyn.

ʼn Basiese kennis van Latyn kan ook bydra tot akademiese sukses.

Preekgeboorte:

ʼn 2-4 dae toerustingskursus in eksegese en preekmaak

Ben de Klerk (s),

Fika J van Rensburg,

At Lamprecht,

Fritz de Wet,

Wim Vergeer,

Marius Nel

Die toerustingskursus kan persone wat reeds in die bediening is, bemagtig tot Skrifgetroue prediking.
Botanica Johan Steenkamp Botaniese nomenklatuur
Living language Aldred Genade Interaktiewe bemeestering van Grieks en Hebreeus.
Morele vernuwing van die samelewing Riaan Rheeder Etiese opleiding (betrokkenheid/kortkursus/werkswinkel) gerig na binne (NWU) en veral na buite (op die samelewing).
Bewusmaking van seksuele molestering Stella Potgieter Bewusmaking, voorkoming, toerusting en onderrig van die gemeenskap oor die negatiewe effek van seksuele molestering.
Pastoraat Wentzel Coetzer
 • Pastorale begeleiding van die depressiewe persoon
 • Pastorale begeleiding van emosioneel verwonde jongmense
 • Pastorale begeleiding van getraumatiseerde kinders
 • Pastorale begeleiding van diegene wat worstel met godsdiensverslawing/verwonding
 • Pastorale begeleiding in die hantering van verliese
 • Hospitaal Pastoraat (wat o.a. insluit treurberaad en sterwensbegeleiding)
 • Pastorale begeleiding in die hantering van intergeneratiewe trauma (generasie bagasie)
 • ‘n Evaluering van Jan Frank se tien-fase genesingsmodel
 • ‘n Evaluering van die verhouding tussen Pastoraat en breinfunksies (met besondere verwysing na die werk van die Christen psigiater, dr Daniel Amen)
 • Die uitdeel van seën (gebaseer op die boek: The gift of the blessing)
 • Pastorale riglyne ten opsigte van die problematiek rondom seksuele verslawing
 • Pastorale riglyne rondom die probleem van self-mutilering
 • ‘n Evaluering van die tien-fase genesingsmodel soos toegepas in die Meier-Klinieke in die VSA
 • Trauma berading – ‘n pastorale model
 • Genesing van emosionele pyn – pastorale riglyne
 • Pastorale riglyne rondom die tema van vergifnis
 • Pastorale riglyne rondom die tema van verwerping
Pastoraat Frans Minnie
 • Traumakursusse vir boerdery gemeenskap.
 • Lesings in huwelik, selfbeeldontwikkeling ens.
Reading Rocket Hendrik van der Walt Die “Reading Rocket” program kan as deel van ʼn gemeente se Jeugbediening en Missionalebediening aangewend word.