Vol 5 2018

NWU neem navorsing na vlakke van uitnemendheid

Welkom by 2018 se vyfde uitgawe van die Noordwes-Universiteit se navorsing- en innovasienuusbrief, Navorsing@NWU. Dié nuusbrief is 'n vertoonvenster vir navorsingsprojekte, navorsers en verwante gebeure.

Hierdie uitgawe fokus op navorsing wat entrepeneurskap bevorder. Volg hierdie skakel om te hoor wat prof Refilwe Phaswana-Mafuya, die NWU se adjunkvisekanselier vir navorsing en innovasie, sê oor die NWU se pogings om entrepreneurskap deur navorsing te ondersteun.

immagine1
immagine3 immagine4 immagine5

Hoe aanpasbaar is SA se vroulike entrepreneurs?

Suid-Afrikaanse beleidmakers en navorsers stem saam: 'n florerende klein-, medium- en mikro-ondernemingsektor (KMMO-sektor) is die sleutel tot werkskepping, ekonomiese volhoubaarheid en uiteindelik positiewe groei. Met die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP) wat voorspel dat KMMO's teen 2030 90% van die beoogde 11 miljoen nuwe poste sal genereer, kan die toekoms baie helder wees. Dit is ongeag die uitdagings wat entrepreneurs, veral vroulike entrepreneurs, ervaar.

lees meer

NWU baan die weg
vir vroue-entrepreneurs

Geleenthede moet sonder vooroordeel wees. Daar is 'n tekort aan vroue-entrepreneurs in die land, en die NWU hanteer hierdie probleem deur die Ondernemende Vroue-program (EWP). Daar is talle slaggate en struikelblokke vir vroue wat hulle eie besigheid wil begin, en 'n gelyke speelveld is noodsaaklik as dit by die eienaars van klein ondernemings kom. Hierdie jaar baan meer as 30 vroue die weg vir 'n meer welvarende toekoms deur aan die EWP deel te neem.

lees meer

Navorsing ondersoek voorkeure van wildsvleiseters

Vroeër hierdie jaar het Statistiek SA aangedui dat meer as ses miljoen Suid-Afrikaners tans werkloos is. Met die land se huidige ekonomiese klimaat wat tot krimpende geleenthede vir formele indiensneming lei, wend al hoe meer Suid-Afrikaners hulle tot entrepreneurskap. Prof Melville Saayman, me Bianca van Rensburg en prof Elmarie Slabbert het navorsing oor die wildsvleisbedryf en die groeipotensiaal daarvan gedoen.

lees meer

immagine1

NWU het nou UNESCO-leerstoel oor multimodale leer en die OOH

Die stigting van 'n leerstoel oor multimodale leer en OOH aan die NWU is onlangs deur UNESCO goedgekeur. Daar is tans wêreldwyd 737 UNESCO-leerstoele, met slegs 10 in Suid-Afrika. Die bevordering van multimodale en selfgerigte leer is as belangrike aspekte in die NWU se onderrig en leer-strategie geïdentifiseer. Dit vorm deel van die universiteit se verbintenis tot toeganklike en toepaslike hoëkwaliteitonderrig en -leer om studentesukses en ervaring van die kurrikulum te verbeter.

lees meer

facebook
twitter
youtube

Deel asseblief jou kommentaar en insette deur 'n e-pos aan die nuusbriefredakteur, willie.duplessis@nwu.ac.za te stuur.