Oktober 2019

NWU – navorsing met impak!

Welkom by 2019 se sesde uitgawe van die Noordwes-Universiteit se navorsing- en innovasienuusbrief, Navorsing@NWU. Dié nuusbrief is 'n vertoonvenster vir navorsingsprojekte, navorsers en verwante gebeure. Hierdie nuusbrief is een van sewe, en word aan akademiese personeel en navorsers gedurende die jaar gestuur.

immagine1

NNS vereer NWU-navorser vir uitnemendheid in wetenskaponderrig

Wetenskap kan 'n wonderwêreld van moontlikhede en loopbaanpaaie vir jong leerders oopmaak as hulle die geleentheid het om die ware betekenis van navorsing te verken. Onderwysers kan, as hulle met die regte vaardighede en entoesiasme bewapen is, leerders aanmoedig om nie net oor wetenskap te leer nie, maar dit ook aktief te ervaar. Prof Josef de Beer, 'n gesiene en produktiewe navorser, beskou dit as sy missie om die wonder van die wetenskap vir skoolkinders toeganklik te maak en hulle die kans te gee om wetenskap in al sy fassinerende vorms te ervaar.

lees meer

immagine3 immagine4 immagine5

Slimstasie by die NWU sal luggehalte en weer moniteer

Vanderbijlpark, 'n besoedelingsknelpunt, is gekies as die ligging van 'n moderne waarnemingstasie wat die weer sowel as die luggehalte sal moniteer. Hierdie multimiljoenrand-ontwikkeling sal maak dat die NWU die eerste hoëronderwysinstelling in die land word wat 'n permanente moniteringstasie op hulle terrein sal huisves. Volgens Emile Hoffmann, 'n dosent en navorser in die vakgroep Geografie en Omgewingstudie, sal hierdie waarnemingstasie 'n bydrae tot die hantering van die uiterste gebrek aan vaardighede in wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde in die land lewer.

lees meer

Tshimologo maak wiskunde-onderrig pret

Soos in talle ander lande is die Suid-Afrikaanse skoolstelsel formeel en prestasiegedrewe, aangesien onderwysers 'n inhoudgedrewe leerplan moet voltooi. Dit geld veral vir wiskunde, en talle onderwysers beskou die vak as abstrakte feite wat niks met die alledaagse lewe te doen het nie. Prof Marthie van der Walt van die Skool vir Wetenskap en Tegnologie-onderwys sê dat dit wil voorkom asof leerders in Suid-Afrika wiskunde as 'n stel abstrakte reëls en prosedures sonder relevansie vir hul daaglikse lewens beskou. Dit lei tot 'n gebrek aan entoesiasme en 'n vrees vir  die vak.

lees meer

'n Verlies aan sig, maar nooit 'n verlies aan visie nie

Hoewel 'n mens dikwels verskillende inisiatiewe vir die bevordering van fisieke aktiwiteit vir 'n gesonder leefstyl sien, word kinders met gestremdhede selde by hierdie projekte ingesluit. Die Fakulteit Gesondheidswetenskappe se navorsingsfokusarea vir Fisiese Aktiwiteit, Sport en Rekreasie (FASRek) ondersoek nou die moontlikheid om sy kundigheid te benut om die kollig op hierdie individue te laat val. Die navorsingsfokusarea het onlangs gasheer gespeel vir prof Lauren Lieberman, 'n wêreldbekende kundige oor fisieke aktiwiteit en sport vir kinders wat blind of visueel gestremd is.

lees meer

immagine1 immagine4

Interne ouditeurs sal nie deur die 4IR agtergelaat word nie

Die wêreld is reeds kniediep binne-in die Vierde Industriële Revolusie (4IR), en Suid-Afrikaanse akademici en navorsers moet met innoverende tegnologiese oplossings vorendag kom om te verseker dat studente se vaardighede tred hou.

lees meer

MSc-student doen navorsing om motordiefstal in SA te voorkom

Die veiligheid van voertuie is 'n groot bekommernis in Suid-Afrika, veral met die jongste statistiek wat toon dat meer as 48 000 motors en motorfietse in die afgelope finansiële jaar gesteel is.

lees meer

Vind meer uit oor die NWU se navorsingsleerstoele

Die NWU het 'n aantal toegewyde en kundige navorsingsleerstoele wat die universiteit help om sy ideaal te bereik om navorsing en innovasie met 'n noemenswaardige internasionale impak te lewer. Ontmoet in hierdie uitgawe prof Markus Boettcher van die Departement Wetenskap en Tegnologie/Nasionale Navorsingstigting-navorsingsleerstoel in Astrofisika en Ruimtewentenskap.

kyk die videofacebook
twitter
youtube

Deel asseblief jou kommentaar en insette deur 'n e-pos aan die nuusbriefredakteur, willie.duplessis@nwu.ac.za te stuur.