Julie 2019

NWU neem navorsing na nuwe hoogtes!

Welkom by 2019 se vierde uitgawe van die Noordwes-Universiteit se navorsing- en innovasienuusbrief, Navorsing@NWU. Dié nuusbrief is 'n vertoonvenster vir navorsingsprojekte, navorsers en verwante gebeure. Hierdie nuusbrief is een van sewe, en word aan akademiese personeel en navorsers gedurende die jaar gestuur.

immagine1

'n Onbekende terrein wag op twee NWU-navorsers

Twee NWU-navorsers gaan 'n onbekende terrein met hulle navorsing betree deur vierdegeslag- kultuurhistoriese aktiwiteitsteorieë (CHAT) te gebruik om oplossings te vind vir die komplekse onderwysprobleme wat Suid-Afrika in die gesig staar.

Prof Elsa Mentz en prof Josef de Beer by die Navorsingsfokusarea Selfgerigte Leer werk aan 'n projek, Onderwysers Sonder Grense, wat op die professionele ontwikkeling van natuurwetenskappe-onderwysers fokus.

lees meer

immagine3 immagine4 immagine5

Bedryfsnavorsing na Tweede Wêreldoorlog teruggespoor

Bedryfsnavorsing (BN) is modern en uiters gesofistikeerd, maar die oorsprong daarvan kan teruggespoor word na 1939, toe die Koninklike Lugmag die reikwydte van radar begin uitbrei het. Prof Philip Pretorius het 'n kort geskiedenisles hieroor tydens sy intreelesing op die NWU se kampus in Vanderbijlpark gedeel.

lees meer

Aardverwarming vererger wêreldwye ongelykheid

Arm lande raak armer as gevolg van aardverwarming, en meer ekstreme hittegolwe sal in die toekoms die ongelykheidsgaping net groter maak. Dit is 'n paar van die navorsingsbevindings van Namhla Mkiva van die vakgroep Geografie en Omgewingstudies in die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe.

lees meer

Xena en hierdie visparasiet het baie gemeen

In die laat 1990's en vroeë 2000's het Xena die krygerprinses televisieskerms regoor die wêreld oorheers. Sy was geliefd vir haar sterk persoonlikheid, lewendigheid en gevegsvermoë. Toe NWU-meestersgraadstudent Serita van der Wal 'n parasitiese Cymothoida-vis-isopod na haar vernoem, moes ons uitvind hoekom.

lees meer

Vind meer uit oor die NWU se navorsingsleerstoele

Die NWU het 'n aantal toegewyde en kundige navorsingsleerstoele wat die universiteit help om sy ideal te bereik om navorsing en innovasie met 'n noemenswaardige internasionale impak te lewer. Ontmoet in hierdie uitgawe prof John R Bunt, die Departement van Wetenskap en Tegnologie / Nasionale Navorsingstigting-navorsingsleerstoel in Steenkoolnavorsing.

kyk die videofacebook
twitter
youtube

Deel asseblief jou kommentaar en insette deur 'n e-pos aan die nuusbriefredakteur, willie.duplessis@nwu.ac.za te stuur.