p-fl-news 9 Jan

Fakulteit Regte

NUUS / NEWS

'n P-gradering is deur die Nasionale Navorsingstigting (die NNS) aan Prof Louis Kotzé toegeken. Dit is die hoogste gradering wat 'n jong navorser kan ontvang. 'n P-gradering word toegeken na aanleiding van die buitengewone potensiaal wat 'n navorser se gepubliseerde doktorale werk en/of navorsingsuitsette in sy/haar vroeë post-doktorale loopbaan toon. Dié toekenning is vir jong navorsers wat as moontlike toekomstige leiers op hul navorsingsgebiede beskou word.

_DSC4901

Prof Louis Kotzé was awarded a P-rating from the National Research Foundation (the NRF). It is the highest rating that young researchers can receive. A P-rating is awarded on the basis of the exceptional potential that a researcher's published doctoral work and/or research outputs in his/her early post-doctoral career demonstrate. P-rated researchers are considered to likely become future leaders in their fields.

____o000o____

'n B-gradering is aan Prof Francois Venter toegeken ter erkenning van die feit dat Prof Venter aansienlike internasionale erkenning vir die hoë gehalte en impak van sy onlangse navorsingsuitsette geniet.

DSC_7484

Prof Francois Venter was awarded a B-rating in recognition of the fact   that he enjoys considerable international recognition for the high quality and impact of his recent research outputs.