CRCED Pta

FAKULTEIT INGENIEURSWESE

Sentrums vir Nagraadse Opleiding

Sentrum vir Navorsing en Voortgesette Ingenieursontwikkeling, CRCED Pretoria


Hierdie sentrum is in Pretoria gesetel en word deur Prof E Mathews, vier addisionele lede en ‘n paar nagraadse studente bestuur.

Met Energiebestuur en Bio-Ingenieurswese as hul hooffokus, is hierdie sentrum se doelwit om:

 • Nagraadse studiegeleenthede te bied aan ingenieurs wat tans voltyds werk
 • Tot die opleiding van menslike hulpbronne in tegnologie by te dra
 • Tot die ontwikkeling van toegepaste navorsing by te dra
 • In terme van navorsing ‘n sentrum van kundigheid te wees, en
 • Om akademiese kreatiwiteit in energiebestuur en bio-ingenieurswese aan te moedig.
   

NAVORSING

Stelling en Filosofie

Die CRCED Pretoria is ‘n navorsingsinstelling wat op die energiebestuur en bio-ingenieurswese velde fokus. Die bio-ingwenieurswese afdeling fokus op verskeie innoverende produkte wat metaboliese en energieverwante toestandse soos kanker en diabetes aanspreek. Die navorsingsuitsette wat gegenereer word sluit nagraadse grade en wetenskaplike publikasies in.

Algemene Navorsingsprogram

Slegs nagraadse studies:

‘n Meestersskripsie of doktorale skripsie in

 • Ingenieurswese
 • Navorsingsmetodologie

Huidigie navorsingsprogramme en fokus:

 • Energiebestuur
 • Biomediese Ingenieurswese
 • Wiskundige simulasie en optimisering in ‘n diverse reeks ingenieursvelde.

Sentrum Struktuur en Personeel

Prof Eddie Matthews

Ikoon - Titel Titel

Prof Eddie Matthews
Direkteur

Ikoon - Foon Telefoon

012 809 0995

Ikoon - Faks Faks

086 515 5799

Ikoon - E-pos E-pos

ehmathews@rems2.com

Ikoon - Kantoor Kantoor

Tijger Vallei Kantoorpark 77
Ponystraat 17
Tijger Vallei
Pretoria
0054
(CRCED PTA)

Ikoon - Kwalifikasies Kwalifikasies

B.Ing (Aero.), M.Ing (Aero.), Ph.D (Ing)

Ikoon - Kundigheidsveld Kundigheid

Simulasie, Bio-ingenieurswese, Beheerstelsels
Energiestelsels

Ikoon - Profiel Profiel

Curriculum Vitae

 

Me Annatjie Joubert

Ikoon - Titel Titel

Me Annatjie Joubert
Persoonlike Assistent

Ikoon - Foon Telefoon

012 809 0995

Ikoon - Faks Faks

086 515 5799

Ikoon - E-pos E-pos

ajoubert@rems2.com

Ikoon - Kantoor Kantoor

CRCED Pretoria

 

Dr Ruaan Pelzer

Ikoon - Titel Titel

Dr Ruaan Pelzer
Senior Lektor

Ikoon - Foon Telefoon

087 980 3650

Ikoon - Faks Faks

086 231 0366

Ikoon - E-pos E-pos

rpelzer@math-med.com

Ikoon - Kantoor Kantoor

CRCED Pretoria

Ikoon - Kwalifikasies Kwalifikasies

B.Ing, Ph.D

Ikoon - Kundigheidsveld Kundigheid

Simulasie
Bio-ingenieurswese
Beheerstelsels
Energiestelsels

Ikoon - Profiel Profiel

Curriculum Vitae

 

Prof Marius Kleingeld

Ikoon - Titel Titel

Prof Marius Kleingeld
Professor in Ingenieurswese

Ikoon - Foon Telefoon

012 809 1076

Ikoon - Faks Faks

086 612 5934

Ikoon - E-pos E-pos

mkleingeld@rems2.com

Ikoon - Kantoor Kantoor

CRCED Pretoria

Ikoon - Kwalifikasies Kwalifikasies

B.Ing (Mech) , M.Ing, BCom (Rekeningkunde en Informatika)

Ikoon - Kundigheidsveld Kundigheid

Energiebestuurtoepassings in die mynbou, nywerheid, kommersiële en residensiële sektor.

Ikoon - Profiel Profiel

Curriculum Vitae

 

Dr Johann van Rensburg

Ikoon - Titel Titel

Dr Johann van Rensburg
Senior Lektor

Ikoon - Foon Telefoon

087 980 3651

Ikoon - Faks Faks

086 231 0366

Ikoon - E-pos E-pos

jvanrensburg@rems2.com

Ikoon - Kantoor Kantoor

CRCED Pretoria

Ikoon - Kwalifikasies Kwalifikasies

B.Ing (Elektries en Elektronies)
M.Ing. (Elektriese)
Ph.D (Ing)

Ikoon - Kundigheidsveld Kundigheid

Energiebestuur

Ikoon - Profiel Profiel

Curriculum Vitae

 

 

Ikoon - Titel Titel

Mev Liza Lötter
Aansoeke en Administratiewe Navrae

Ikoon - Foon Telefoon

087 980 3602

Ikoon - Faks Faks

086 231 0366

Ikoon - E-pos E-pos

llotter@researchtoolbox.com

Ikoon - Kantoor Kantoor

CRCED Pretoria