Toelating

Skool vir Ondernemingsbestuur

Toelating en Toelatingsvereistes

Die toelatingsvereistes vir die BCom graad by die Skool vir Ondernemingsbestuur is as volg:

Die BCom-grade vereis 'n minimum APS-telling van 24 en wiskunde vlak 3. Vanweë kapasiteitsbeperkings kan 'n bykomende vereiste gevra word soos bv. 'n minimum gemiddelde persentasie in graad 11. Spesifieke toelatingsvereistes per kurrikulum word hieronder gelys.

Spesifieke toelatingsvereistes vir BCom (3jr)

BCom Toerismebestuur
BCom Entrepreneurskap en Ondernemingsbestuur
BCom Toerismebestuur en Rekreasiekunde
BCom Bemarkingsbestuur
BCom Bemarkings- en Toerismebestuur

APS-telling 24, Wiskunde vlak 3 

BCom Kommunikasiebestuur
APS-telling 24, Wiskunde vlak 3, onderworpe aan keuringstoets

Sien die Jaarboek vir volledige graadinligting sowel as nagraadse toelatingsvereistes.
Aansoekvorm vir NWU-studie