VDK- Beskermingsdienste, Oor ons

VDK- Beskermingsdienste
 

Oor ons

Beskermingsdienste is in Gebou 1 by die ingang na die hoofhek geleë. Hulle opdrag is om ’n veilige kampusomgewing te verseker waarbinne gebalanseerde onderrig, leer en navorsing kan floreer.

Daarby verskaf Beskermingsdienste ’n reeks bykomende dienste ten opsigte van die toegang van gemagtigde studente, personeel en besoekers om ’n aangename ervaring op die Vaaldriehoekkampus te verseker.

Sekuriteitsdienste vereis toepaslike meganismes wat verseker dat die kampusgemeenskap, die eiendom van die Universiteit, asook die eiendom van personeel en studente aan die minimum risiko blootgestel is. Dit noodsaak dus soms maatreëls wat ongerief kan veroorsaak.  Dit is egter die doelwit van Beskermingsdienste om die doeltreffendste veiligheidsmaatreëls met die min moontlike ongerief aan personeel en studente te verskaf.