Potchefstroomkampus, Carstens nuwe voorsitter van SA Akademie

Carstens nuwe voorsitter van SA Akademie

'n Gesoute taalkenner van die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus is die nuwe voorsitter van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns.

Prof Wannie Carstens.

  Prof Wannie Carstens, direkteur van die Skool vir Tale en tans voorsitter van die Afrikaanse Taalraad (ATR), is pas vir ’n driejaartermyn benoem.
  Carstens is sedert 1992 ’n Akademielid en dien sedert 2001 op die Raad van die SA Akademie. Hy is aktief in taalkringe betrokke en dien Afrikaans in ’n hele aantal hoedanighede. Hy is ook voorsitter van die Nasionale Taalliggaam vir Afrikaans van PanSAT, lid van die direksie vir die Buro van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) op Stellenbosch en lid van die adviesraad van die Afrikaanse Taalmuseum en Taalmonument in die Paarl.
  Carstens was lank lid van die Taalkommissie van die SA Akademie en is in hierdie opsig mede-outeur van die negende uitgawe van die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (2002).
  Nog ’n veer in sy hoed is dat hy mede-ontvanger van die CJ Langenhoven-prys vir Taalwetenskap van die SA Akademie, vir sy bydrae tot die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls, is.
  Carstens is ’n gegradeerde navorser van die Nasionale Navorsingstigting en het ook ’n aantal boeke op sy kerfstok. Hy het pas 'n nuwe boek oor teksredaksie in Afrikaans die lig laat sien.
  Volgens voorlopige terugvoer blyk dit ook asof hy die eerste voorsitter van die SA Akademie is wat van Potchefstroom afkomstig is.
  Twee verdere lede van die NWU-PUK is ook op die Akademieraad benoem: proff Amanda Lourens, viserektor Navorsing en Beplanning, asook Ewert Kleynhans van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurwetenskappe.

 Gepubliseer deur Kiewiet Scheppel op 21 Julie 2011.

 

NWU Pukke FacebookNWU Pukke TwitterNWU Pukke MobisitePukkeTv