Doel van beesprojek is om kleinskaalse produsente se kapasiteit te verbeter