Alumni Books

NWU-PUK Alumni

Books

Boeke
1. In U Lig
2. Wonderdaad
3. Sages en Legendes

In U Lig .  Die PU vir CHO van selfstandigwording tot samesmelting 1951-2004,  beslaan sowat 630 glansbladsye vol interessante en dikwels onthullende feite met honderde foto’s. Dié glansuitgawe in hardeband met ’n treffende voorblad behoort ’n gesogte artikel te word vir die koffietafel. Glansuitgawes van die boek kan teen R50.00 (BTW, posgeld en verpakking ingesluit) hieronder bestel word. Voltooi asb. (a), (b) en (c).

"Wonderdaad...! Die PUK tot 1951: Wording, vestiging en selfstandigheid" vertel die geskiedenis van die PUK, in woord en beeld, vanaf wording tot met selfstandigheid in Maart 1951. Dit is ook die eerste volwaardige publikasie van sy soort wat die historiese ontwikkeling van die PUK bevat. Die boek is ten volle wetenskaplik gegrond met verwysings agterin.
"Wonderdaad...! Die PUK tot 1951: Wording, vestiging en selfstandigheid" kom ook vorendag met nuwe, outentieke inligting omtrent die herkoms en ontwikkeling van die PUK-leuse, die PUK-embleem en die Alma Mater; die oorsprong van die georganiseerde studentelewe, die herkoms van die naam "Totius" en unieke gedigte uit die pen van hierdie groot volksdigter.
"Wonderdaad...! Die PUK tot 1951: Wording, vestiging en selfstandigheid" beslaan sowat 850 glansbladsye vol interessante en dikwels onthullende feite met honderde foto’s. Dié glansuitgawe in hardeband met ’n treffende voorblad behoort ’n gesogte artikel te word vir die koffietafel. Glansuitgawes van die boek kan teen R50.00 (BTW, posgeld en verpakking ingesluit) hieronder bestel word. Voltooi asb. (a), (b) en (c).
 

Sages en Legendes Volume I & II

Sages en Legendes Volume I

Die publikasie van Sages en Legendes en ander lekker stories oor die PUK volg kort op die hakke van ‘n uitgebreide werk oor die geskiedenis van die PUK tot 1951, wat as "Wonderdaad" bekend staan.

Met Sages en Legendes is gepoog om op lesersvriendelike toon daardie lekker en interessante stories oor die PUK en sy mense uit te lig. Die boek, kompleet met foto’s, bevat kostelike herinneringe uit toeka se tye, waarin tydgees en tydsomstandighede tekend vasgevang is; ’n verskeidenheid sleep- en vrystories, die fiets-kultuur van die PUK, die gestoei rondom die PUK se naamgewing, roemryke oorwinnings tydens intervarsities en nog baie meer. Sages en Legendes vertel in ligte luim die mooi en romantiese verhale uit die heldetye (sages) en die stories oor persone aan wie merkwaardige dade of eienskappe toegespits is (legendes) en is ‘n moet vir elke oud-Puk-gesin.

Sages en Legendes Volume II

In "Sages en Legendes"...Volume II kan oud-Pukke en belangstellendes lees van die drama en trauma van die PUK in tye van oorlog, die verhoudinge tussen die PUK en die Vrije Universiteit, die vreemde ontstaan en periodieke woelinge in SR-geledere. Ook die interessante sages van Alabama, Jool en "die edelste sportsoort", atletiek, word in woord en beeld vasgevang. Soos in Volume 1, word ’n groot aantal kleurryke persoonlikhede aan ons lesers voorgestel (maar daar is, o, soveel meer!). Dink net aan die bekende professore Chris Coetzee, Henk Stoker, Wikus du Plessis, maar ook daardie met die effens vreemder benaminge, soos "Prof Rooibees", "Oom Vaatjie", "Prof Bossie" en "Piet Fotokuns". Laastens maar beslis nie die minste nie, ’n veertigtal lekker stories oor die PUK en sy mense: "Oom Koert word gerek", die sages van die dans en van die "prikkelende Pukkies", die epiese stryd om kleredrag en nog baie meer.
 

Die "Wonderdaad", "In U Lig", "Sages en Legendes 1" en "Sages en Legendes 2 " is teen R50 elk beskikbaar vanaf die NWU-Puk-alumnikantoor. 
Vir navrae kontak Yolandi Yssel by Yolandi.Yssel@nwu.ac.za of tel (018) 299-2768.