WorkWell | Potchefstroom Kampus

FAKULTEIT EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE

WorkWell Navorsingseenheid             

                                             

WorkWell, wat in 1998 gestig is, is ’n multidissiplinêre navorsingseenheid en nagraadse skool van die Noordwes-Universiteit. In WorkWell is die klem op navorsing en nagraadse onderrig op die terrein van die ekonomiese en bestuursuitdagings wat Suid-Afrika in die besonder, en Afrika in die algemeen, in die gesig staar. Die fokus is op die identifisering en ontwikkeling van beleide, maatreëls en besluitnemingsondersteuningsmetodologie om uiteindelik die benutting van organisatoriese hulpbronne soos inligting, mense, finansies en bestuur te optimaliseer, terwyl ’n fokus op kwessies van diversiteit en ’n ontwikkelende ekonomie behou word. Die navorsingseenheid put uit die kundigheid van navorsers van al die skole binne die fakulteit (Rekeningkundige Wetenskappe, Ondernemingsbestuur, Ekonomie en Mensehulpbronwetenskappe en die Potchefstroomse Besigheidskool).

’n Deel van die missie van WorkWell is om interessante en nougesette navorsing te verskaf wat op ’n breër wetenskaplike begrip van die arbeidswêreld van mense gemik is. Die fokus val op die studie van werk soos dit verband hou met die mense wat dit uitvoer, werk soos dit met die ekonomiese sukses van die land en die kontinent verband hou, hoe sake bestuur en ontwikkel behoort te word om sukses te verseker, en laastens hoe finansies bestuur kan word om hierdie doelwitte te bereik. Spesifieke kundigheid in terme van werknemerswelstand en die toepassing van ekonomiese besluitnemingsondersteuningsmodelle bestaan.

WorkWell dra deur navorsingsaktiwiteite by tot ’n verskeidenheid sfere in die ekonomie in terme van die deel van kundigheid en navorsingsresultate. Personeellede dien op direksies en adviespanele in die privaat bedryf en ontvang erkenning deur op die redaksie van verskeie vaktydskrifte te dien, en as keurders vir verskeie nasionale en internasionale vaktydskrifte op te tree. Navorsers ontvang ook formele erkenning in die vorm van graderings deur die Nasionale Navorsingstigting, of informeel deur betrokkenheid by evalueringspanele. Akademiese en sakegeoriënteerde werkswinkels is ’n gereelde eienskap van ons akademiese program.

As gevolg van die groeiende vraag na die kommersiële toepassing van WorkWell se intellektuele eiendom en toonaangewende navorsingsresultate rakende werknemerswelstand, is ’n privaatsektormaatskappy, bekend as Afriforté (Edms.) Bpk. (www.afriforte.co.za), gestig. Laasgenoemde is ’n dinamiese maatskappy waarin WorkWell aandele besit. Die doel van Afriforté is om navorsing oor werkswelstand om te skakel na praktiese bestuursinstrumente wat kultuursensitief (gelyk en onbevooroordeeld) en konteks-spesifiek is om sodoende ekonomiese groei in Suid-Afrika, en uiteindelik in Afrika, te bevorder en vol te hou deur werkomgewings te skep wat produktiwiteit, veiligheid en diensuitnemendheid bevorder.

Die navorsingseenheid funksioneer in feitlik al die skole binne die fakulteit, kliek hier om die struktuur te sien.