VTC Inwoning en Voedseldienste, Kontak ons

VDK - Inwoningsdienste

Kontak ons

 

Posadres:

Interne bussie 125
Vaaldriehoekkampus
Noordwes-Universiteit (NWU)
Posbus 1174
Vanderbijlpark
1900

Fisiese adres:

Koshuis-administrasiekantoor
Gebou 25
Kamer G26
Vaaldriehoekkampus
1900
 

Kontaknommer:
+27 (0)16 910 3308 & 3051 

E-pos adres:
v-res-help@nwu.ac.za

Kaart en aanwysings

 www.nwu.ac.za