Visekanseliersboodskap, Beheer en Bestuur, NWU

BEHEER EN BESTUUR
Bestuurstrukture: Organisasiestruktuur
Visekanselier

Persoonlike boodskap van die VK

Welkom by die webwerf van die Noordwes-Universiteit (NWU)! Wat ook al u rede is vir die besoek aan ons webwerf – of dit as voornemende student, personeellid, strategiese vennoot of korporatiewe donateur is – ons hoop om u as gereelde besoeker terug te verwelkom.

Hierdie universiteit floreer op interaksie en inligtinguitruiling, en ons waardeer die geleentheid om van ons geskiedenis, prestasies en toekomsplanne met u te deel.

As die vierde grootste hoëronderwysinstelling in Suid-Afrika is die NWU besig om vir homself ’n spesiale plek in hierdie landskap uit te kap. In hierdie soeke laat ons ons deur ons visie lei: “Om ’n toonaangewende universiteit in Afrika te wees, gedryf deur die strewe na kennis en innovasie.” Die NWU het in die afgelope paar jaar van ’n saamgesmelte instelling gevorder na een van die voorste universiteite in die land. Ons strewe om ’n gebalanseerde onderrig-leer- en navorsingsuniversiteit te word terwyl ons ons kundigheid op ’n innoverende manier implementeer, is in sig.
Met ons vordering na hierdie visie en missie, het ons al ’n paar groot mylpale bereik:

          • Korporatiewe beheer: Die NWU het vir vyf jaar agtermekaar, 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 die eerste plek in die jaarlikse PricewaterhouseCoopers Hoëronderwys-uitnemendheidstoekenning vir Korporatiewe Bestuur verwerf, wat ons prakties gesproke die universiteit in Suid-Afrika maak wat die beste bestuur word.

          • Kernbesigheid: Die NWU is ’n akademies stabiele en suksesvolle instelling van hoër onderrig, met meer as 60 000 studente, wat ’n gemiddelde voorgraadse slaagkoers van meer as 83% het. 'n Aansienlike persentasie van die akademiese personeel is gegradeerde navorsers by die Nasionale Navorsingstigting.

          • Tegnologiese innovering: In 2008 is die NWU as die Mees Tegnologies Innoverende Hoëronderwysinstelling in die land benoem. Ons het die benoeming ontvang as gevolg van ons bekroonde prestasie in die Departement van Wetenskap en Tegnologie se jongste Innoveringsfondskompetisie.

          • Veeltaligheid en nasiebou: Die NWU het oor die afgelope 10 jaar meer tot hierdie strewe bygedra as enige ander instelling in die Suid-Afrikaanse hoëronderwyssektor. Die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad (PANSAT) het dit erken en in 2008 ’n spesiale erkenningstoekenning aan die NWU gemaak.  In 2010 het die NWU weer 'n toekenning vir tolking en vertaling ontvang.

Namate ons kennis en innovering nastreef, word al ons optrede deur ons mediumtermyn strategiese doelwit gerig: om ’n doeltreffende en getransformeerde en gebalanseerde onderrig- en navorsingsuniversiteit te word. Kom saam met ons op hierdie opwindende reis!

Dan Kgwadi
Visekanselier: Noordwes-Universiteit