Verwelkoming van eerstejaars en ouers (Vaaldriehoekkampus)

NWU Gebeurtenisse

Gebeurtenistitel: 
Verwelkoming van eerstejaars en ouers (Vanderbijlparkkampus)
Datum: 
Saterdag, 3 Februarie 2018
Plek: 
Vanderbijlparkkampus
Beskrywing: 

Welkom, eerstejaars en ouers!

  • Verwelkoming van eerstejaars en ouers
  • Eerstejaarsvertoning (karnival)