NWU, Vaaldriehoekkampus, Nuus: Studente word geleer hoe om slinm te spaar

Studente leer om slim te spaar

Studente verbonde aan die Vaaldriehoekkampus van die Noordwes-Universiteit (NWU Vaal) is spaar-slim en finansieël-fiks na `n onlangse besoek van die South African Savings Institute (SASI) aan die kampus.

Tydens hierdie geleentheid is die jaarlikse nasionale universiteitsveldtog geloods wat dit ten doel het om studente in te lig oor basiese finansiële aspekte soos die opstel van begrotings, die waarde van `n spaarplan en beleggings. Volgens me Elizabeth Lwanga-Nanziri, Hoof Uitvoerende Beampte van SASI, is dit “van kardinale belang” dat studente “finansies-fiks” sal wees om te voorkom dat hulle slegte finansiële besluitneming (soos die wangebruik van lening-gelde en die afwesigheid van `n maandelikse begroting) nie in die toekoms meebring dat hulle swaar onder skuld gebuk gaan nie. “Dit is ons missie om `n kultuur daar te skep waarin studente kundig met hul finansies omgaan ten einde voorsiening te maak vir die toekoms,” meen me Lwanga-Nanziri 

Die doelwitte van die nasionale universiteitsveldtog is:
• Bevorder bewustheid onder die studentegemeenskap om oordeelkundig met hul finansies om te gaan;
• Om inligting te verskaf rakende aspekte soos die opstel van begrotings, die bestuur van begrotings en beleggings;
• Om studente te bemagtig – deur die nodige vaardighede, om hul toekomstige verdienste met verantwoordelikheid te bestuur;
• Studente aan te moedig om as entrepreneurs `n verskil te maak.

* Julie word beskou as nasionale besparingsmaand, maar as gevolg van die Wêreldbeker Sokker, het vanjaar se bewusmakingsveldtogte eers later plaasgevind.

 

Studente leer om slim te spaar

Me Elizabeth Lwanga-Nanziri, Hoof Uitvoerende Beampte van South African Savings Institute (SASI), aan die woord.

 

Studente leer om slim te spaar

Die Kampusregistrateur, me Elbie Steyn, het die geleentheid amptelik geopen en haar steun tot die projek toegevoeg.

 

 Gepubliseer deur Jeremy Mooi op 13 September 2010.