Waarnemende Uitvoerende Direkteur: Studentelewe

BEHEER EN BESTUUR

Bestuurstrukture: Organisasiestruktuur
Universiteitsbestuurskomitee

Kantoor van die Uitvoerende Direkteur: Studentelewe

 

Dr Sibusiso Chalufu
Uitvoerende Direkteur: Studentelewe
 

 

 

Me Angie Luthuli
Uitvoerende Persoonlike Assistent
Tel:   +27 18 285 2428