TRADE | Potchefstroomkampus

TRADE in 'n neutedop

TRADE (’n akroniem vir Trade and Development) is ’n navorsingsfokusarea aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) wat spesialiseer in die velde internasionale handel en ekonomiese ontwikkeling. Prof Wilma Viviers, direkteur van TRADE, is ook 'n leerstoelhouer van die WHO-leerstoelprogram.

TRADE bied (in samewerking met die NWU se Skool vir Ekonomie) die volgende nagraadse programme aan:

  • MCom in Internasionale Handel
  • MCom in Ekonomie
  • PhD in Internasionale Handel
  • PhD in Ekonomie
   

KOMENDE GEBEURE

   
 
 
From Trade Rules to Trade Deals debat
   
   
 
   
 

 

 

TRADE se navorsingsaktiwiteite is gerig op uitvoerbevordering en ontwikkeling – van die identifisering van nuwe en hoë-potensiaal-uitvoergeleenthede vir Suid-Afrika sowel as ander lande, tot die ontsluiting van die sleutel elemente vir beter mededingendheid en inwaartse beleggingsvloeie – almal areas van groot belang vir ekonomiese beleidmakers en besluitnemers in die sakewêreld.  TRADE het ’n ervare en toegewyde span navorsers wat noue skakeling met die regering en die sakewêreld het, en deurlopend op hoogte van plaaslike en internasionale ontwikkelings in hul spesifieke fokusareas bly.

Die kernaspek van TRADE se navorsingsprogramme is ’n besluitondersteuningsmodel (Decision Support Model (DSM)) wat gebruik word om realistiese uitvoergeleenthede vir lande, provinsies en industriesektore in die vorm van hoë-potensiaal-produk-mark-kombinasies te identifiseer.  Ter ondersteuning van die DSM, is die DSM Dashboard – ’n kragtige, interaktiewe rekenaarinstrument wat die resultate van die DSM op ’n gebruikersvriendelike wyse demonstreer.  
Die DSM en sy baie toepassings word breedvoerig bespreek in die boek: ‘Export Promotion: A Decision Support Model Approach’ deur prof Ludo Cuyvers van die Universiteit van Antwerpen en prof Wilma Viviers, direkteur van die TRADE-navorsingsnisarea aan die NWU.  
TRADE se navorsingsagenda dek ook aktuele aspekte soos die uitvoer van dienste, die mededingendheid van ondernemings, regstreekse buitelandse investering, belemmeringe van internasionalisering, en verskeie ekonomiese ontwikkelingonderwerpe. Hierdie aspekte word in vier navorsingprogramme saamgevat:

 

UITVOERDIVERSIFIKASIE EN MEDEDINGENDHEID

Sameroeper: Dr Ermie Steenkamp (ermie.steenkamp@nwu.ac.za).

Die navorsing van die Uitvoerdiversifikasie en mededingendheidsprogram fokus hoofsaaklik op uitvoerbevordering en die identifisering van uitvoergeleenthede vir produkte en dienste, uitvoer-mededingendheid en die dinamika van uitvoerders op firma-vlak.  Die span bestaan uit Dr Ermie Steenkamp (sameroeper), Prof Wilma Viviers, Prof Ludo Cuyvers (buitengewone professor), Prof Waldo Krugell, Prof Marianne Matthee, Dr Sonja Grater, Dr Ernst Idsardi, Me Carli Bezuidenhout, Dr Marié-Luce Kuhn (buitengewone navorsingswetenskaplike) en Prof Riaan Rossouw (buitengewone mede-professor).

Die Decision Support Model (DSM) vorm die kern van hierdie navorsingsprogram en dié model word gebruik om realistiese uitvoergeleenthede in die vorm van hoë potensiaal produk-mark kombinasies te identifiseer. ʼn Sterk punt van die DSM is dat dit uitvoergeleenthede kan identifiseer wat nie in die verlede oorweeg is nie en dus die noodsaaklikheid van diversifisering na nie-tradisionele uitvoermarkte ondersteun. Gegewe die belangrikheid van die uitbreiding van Suid-Afrika se uitbreiding na nuwe markte, speel die DSM 'n toenemend ʼn belangrike en strategiese rol in die bevordering van handel. Bykomend, is die ontwikkeling van ʼn wetenskaplike instrument vir die identifisering van uitvoergeleenthede vir die dienste-sektor ʼn uitkoms vir diegene wat geïnteresseerd is in die uitbreiding van diversifisering van die land se dienste, waar potensiaal nog ontgin kan word.

Die DSM oorweeg hoofsaaklik die vraagkant van internasionale handel, terwyl die uitvoer-mededingendheidsnavorsing die aanbodkant bestudeer. Dit sluit die analise van die land se handelprestasie in, identifisering van die belangrikste faktore wat handel beperk, asook die ontwikkeling van geteikende beleidmaatreëls om die mededingendheid van firmas te verbeter.

Die firma-vlak navorsing wat in hierdie program gedoen word, fokus op die analisering van die dinamika of kenmerke van uitvoerfirmas ten einde ʼn profiel saam te stel van die tipes firmas wat in uitvoer betrokke raak. Sleutelkwessies sluit uitvoerkonsentrasie teenoor diversifikasie in asook uitvoer-groei en uitvoer-oorlewing.

 

EKONOMIESE ONTWIKKELING

Sameroeper: Me Anmar Pretorius (anmar.pretorius@nwu.ac.za).

Die Ekonomiese ontwikkelings-navorsingsprogram bestaan uit ʼn span ervare en toegewyde navorsers wat ʼn groot aantal nasionale en internasionale akademiese bydraes lewer. Die span bestaan uit Me Anmar Pretorius (sameroeper), Prof Ewert Kleynhans, Prof Derick Blaaw, Prof Riaan Rossouw (buitengewone mede-professor), Me Carike Classen, Mnr Requier Wait, Me Alicia Fourie en Dr Logan Rangasamy (buitengewone mede-professor). Hulle het ʼn beduidende netwerk van streeks-, nasionale en internasionale medewerkers opgebou. Hierdie span navorsers fokus hul navorsing op ʼn wye spektrum van ontwikkelingkwessies soos die informele sektor van die ekonomie, ekonomiese opleiding, plaaslike ekonomiese ontwikkeling, nywerheidsontwikkeling, mededingendheid, ontwikkelingsimpak-analises, ekonomiese groei, finansiële ontwikkeling, ekonomiese geografie, streeksintegrasie, ontluikende markte en beleid-analises.

 

LANDBOU

Sameroeper: Dr Ernst Idsardi (ernst.idsardi@nwu.ac.za).

Die Landbou navorsingsprogram se span bestaan uit Dr Ernst Idsardi (sameroeper), Dr Flippie Cloete, Dr David Spies, Mnr Johnny van der Merwe, Me Lindie Stroebel (buitengewone navorsingswetenskaplike) en Prof Zerihun Gudeta Alemu (buitengewone mede-professor). Hierdie span beskik oor omvangryke ondervinding in die veld van: natuurlewe en die ekonomie van lewende hawe, beleids-analises, internasionale landbouhandel, landbou-ontwikkelingstrategieë, voedselveiligheid en landbou-mededingendheid. ʼn Groot verskeidenheid navorsingsprojekte vir beide die provinsiale en nasionale regering asook vir landbou-organisasies (soos NAMC en die Kamer van Agri-besigheid) word deur hierdie program gelewer.

 

DBI (Direkte Buitelandse Investering) IN Afrika

Sameroeper: Dr Henri Bezuidenhout (henri.bezuidenhout@nwu.ac.za).

Die DBI in Afrika-span bestaan uit Dr Henri Bezuidenhout (sameroeper), Me Carike Claassen en Mnr Requier Wait. Hierdie eenheid is met die Vale Columbia Institute for Sustainable International Investment, UNCTAD, UNIDO en verskeie ander nasionale en provinsiale beleggingsbevorderings-agentskappe genetwerk. Die sterk fokus van DBI in Afrika val saam met die opgang van BRICS en Afrika tot Afrika beleggings. Die fokus is dus op DBI in Suid-Afrika, in spesifieke sektore, ander gasheerlande en verwante risiko’s. Die navorsing is interdissiplinêr en kombineer internasionale ekonomie, beleggingswetgewing, internasionale verhoudings en internasionale politieke ekonomie.