Studenteraad: Studentebelange

Studenteraad

SR:  Interne Koördinering

 

SR: Interne Koördinering

Angelique Hoy
0182992863

Vir 'n Klagte/ Gedagte : PSR-INTERN@nwu.ac.za

Die SR portefeulje Interne Koördineerder is nie net verantwoordelik vir die administratiewe koördineering van die SR nie, maar ook vir die toepassing en regulering van alle reglemente, reëls regulasie en beleide wat op jou as student van toepassing is. Die effektiewe bestuur van die SR en ons kommunikasie aan jou as student is dus my eerste prioriteit!