Studenteraad: Studentebelange

Studenteraad SR:  Interne Koördinering

SR:  Interne Koördinering
Vernice Steenkamp
Dagbestuurslid
Lid van Institusionele Studenteraad

Tel: 018 299 2863

Sel: 083 302 6887

 

Vir 'n Klagte/ Gedagte : PSR-INTERN@nwu.ac.za

 

Die SR portefeulje Interne Koördineerder is nie net verantwoordelik vir die administratiewe koördineering van die SR nie, maar ook vir die toepassing en regulering van alle reglemente, reëls regulasie en beleide wat op jou as student van toepassing is. Die effektiewe bestuur van die SR en ons kommunikasie aan jou as student is dus my eerste prioriteit!