Studierigtings | Studente

<Student

 

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Graad Rigting Vereistes Taal Kampus

BCom

(3 jaar)

 • Ekonomie en Internasionale Handel
 • Wiskunde vlak 4
 • APS 24
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BCom

(3 jaar)

 • Ekonomie en Internasionale Handel
 • Wiskunde vlak 4
 • APS 24
 • Afr. / Eng

V

BCom

4 jaar

(Verleng)

 • Ekonomie en Internasionale Handel
 • Bemarkingsbestuur
 • Wiskunde Vlak 3 of
 • Wiskundige Geletterdheid vlak 6
 • APS 24
 • Afr. / Eng

V

Baccalaureus Commercii

(3 years)

 • Menslike Hulpbronbestuur en Bedryfsielkunde
 • Ekonomie
 • Logistieke bestuur
 • Vervoer ekonomie
 • Bestuur
 • Bemarkingsbestuur
 • Engels Vlak 4
 • Wiskunde Vlak 3
 • APS 24
 • Eng

M

Baccalaureus Commercii

4 years

(Verleng)

 • Inligtingsisteme
 • Bemarkingsbestuur
 • Statistiek
 • Vervoer ekonomie
 • Logistieke bestuur
 • Menslike Hulpbronne en Bedryfsielkunde
 • Bestuur
 • Engels Vlak 3
 • Wiskunde vlak 3 / Wiskundige Geletterdheid vlak 4
 • APS 20
 • Eng

M

BCom

(3 jaar)

 • Entrepreneurskap en Ondernemingsbestuur
 • Toerismebestuur en Rekreasiekunde
 • Toerismebestuur
 • Bemarkingbestuur
 • Kommunikasiebestuur
 • Wiskunde vlak 3
 • APS 24
 • Afr.

P

BCom

(3 jaar)

 • Entrepreneurskap en Ondernemingsbestuur
 • Bemarkingbestuur
 • Wiskunde vlak 3
 • APS 24
 • Afr. / Eng

V

BCom

(3 jaar)

 • Sport en Rekreasiebestuur
 • APS 24
 • Afr. / Eng

V

BCom

(3 jaar)

 • Bemarking- en Toerismebestuur
 • Mensehulpbronbestuur
 • Wiskunde vlak 3
 • APS 24
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BCom

(3 jaar)

 • Bedryfsielkunde en Arbeidsverhoudinge
 • Wiskunde vlak 3
 • APS 24
 • Keuring
 • Afr.

P

BCom

(3 jaar)

 • Ekonomie, Risiko- en Beleggingsbestuur
 • Wiskunde vlak 5
 • APS 28
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BCom

(3 jaar)

 • Ekonomie, Risiko- en Beleggingsbestuur
 • Wiskunde vlak 5
 • APS 28
 • Afr. / Eng

V

BCom

(3 jaar)

 • Ekonomie en Risikobestuur
 • Wiskunde vlak 4
 • APS 28
 • Afr.

P

BCom

(3 jaar)

 • Ekonomie en Risikobestuur
 • Wiskunde vlak 4
 • APS 28
 • Afr. / Eng

V

BCom

4 jaar

(Verleng)

 • Ekonomie en Risikobestuur
 • Wiskundige Geletterdheid vlak 6
 • APS 24
 • Keuring
 • Afr. / Eng

V

Bachelor of Commerce

(3 jaar)

 • Inligtingsisteme
 • Statistiek
 • Operasionele Navorsing
 • Engels Vlak4
 • Wiskunde Vlak 4
 • APS 24
 • Eng

M

BCom

(3 jaar)

 • Ekonomie en Informatika
 • Ekonomiese Wetenskappe (Landbou-ekonomie en Risikobestuur)
 • Wiskunde vlak 4
 • APS 28
 • Afr.

P

BCom

(3 jaar)

 • Ekonomie en Informatika
 • Wiskunde vlak 4
 • APS 28
 • Afr. / Eng

V

Bachelor of Commerce

(3 jaar)

 • Finansiële Rekeningkunde
 • Engels Vlak 4
 • Wiskunde Vlak 4
 • Rekeningkunde Vlak 4
 • APS 28
 • NNT word aanbeveel *
 • Eng

M

Baccalaureus Comercii

4 jaar

(Verleng)

 • Finansiële Rekeningkunde
 • Engels Vlak 4
 • Wiskunde Vlak 3 /
 • Wiskundige Geletterdheid vlak 7
 • APS 24
 • Eng

M

BCom

(3 jaar)

 • Finansiële Rekenmeesterskap (SAIPA)
 • Wiskunde vlak 4
 • APS 28
 • Parallel-medium
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BCom

(3 jaar)

 • Finansiële Rekenmeesterskap (SAIPA)
 • Wiskunde vlak 4
 • APS 28
 • Afr. / Eng

V

BCom

(3 jaar)

 • Finansiële Rekenmeesterskap (SAIPA)
 • Wiskunde vlak 3 of
 • Wiskundige Geletterdheid vlak 6
 • APS 24
 • Afr. / Eng

V

BCom

4 jaar

(Verleng)

 • Bestuursrekenmeesterskap (cima)
 • Wiskunde vlak 5
 • APS 30
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BCom

(3 jaar)

 • Bestuursrekenmeesterskap (cima)
 • Wiskunde vlak 5
 • APS 30
 • Afr. / Eng

V

BCom

(3 jaar)

 • Rekeningkunde
 • Wiskunde vlak 3
 • APS 24
 • Afr. / Eng

V

Baccalaureus Commercii

(3 years)

 • Geoktrooieerde Rekenmeesterskap
 • Engels Vlak 5
 • Wiskunde Vlak 5
 • Rekeningkunde Vlak 4
 • APS 30
 • Eng

M

Baccalaureus Commercii

4 years

(Verleng)

 • Geoktrooieerde Rekeningkunde
 • Engels Vlak 4
 • Wiskunde Vlak 3
 • APS 26
 • Eng

M

BCom

(3 jaar)

 • Geoktrooieerde Rekenmeesterskap vir gr(SA)
 • Wiskunde vlak 5
 • APS 30
 • Parallel-medium

P

BCom

(3 jaar)

 • Geoktrooieerde Rekenmeesterskap vir gr(SA)
 • Wiskunde vlak 5
 • Rekeningkunde vlak 4
 • APS 30
 • Afr. / Eng

V

BCom

4 jaar

(Verleng)

 • Geoktrooieerde Rekenmeesterskap vir gr(SA)
 • Wiskunde vlak 3
 • APS 26
 • Afr. / Eng

V

BCom

(3 jaar)

 • Forensiese Rekenmeesterskap
 • Wiskunde vlak 5
 • Taalvereistes vlak 5
 • APS 36
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

Geesteswetenskappe

Graad Rigting Vereistes Taal Kampus

BA Ontwikkeling en Bestuur

(3 jaar)

Openbare bestuur en:

 • Regeerkunde
 • Regering met Sosiologie
 • Omgewing
 • Openbare regeerkunde en Politiek met Regsvakke
 • APS 20
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BA Ontwikkeling en Bestuur

(3 jaar)

 • Openbare bestuur en Menslike hulpbronbestuur en Arbeidsverhoudinge
 • Wiskunde Geletterdheid vlak 4
 • APS 20
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BA Ontwikkeling en Bestuur

(3 jaar)

 • Openbare bestuur en Regering met Ekonomie
 • Wiskunde vlak 3 vir toelating tot Ekonomie
 • APS 20
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BA Ontwikkeling en Bestuur

(3 jaar)

 • Openbare Bestuur en Regering
 • Openbare Bestuur met Mensehulpbron- en Arbeidsverhoudingebestuur
 • Wiskundige Geletterdheid vlak 4
 • APS 20
 • Afr. / Eng

V

BA Ontwikkeling en Bestuur

(3 jaar)

 • Openbare Regering en Politiek met Regsvakke
 • Openbare Bestuur & Samelewing
 • Openbare Bestuur en Omgewing
 • APS 20
 • Afr. / Eng

V

BA

(3 jaar)

 • Taal- en Literatuurstudie
 • Uitsonderings: Engels, Frans, Duits, Setswana
 • APS 20.
 • Afr.

P

BA Taalpraktyk

(3 jaar)

 • Taalpraktyk en Afrikaans of Engels
 • Taalpraktyk en Sesotho of Frans
 • Taalpraktyk en Kommunikasie
 • Huistaal & Eerste Addisionele Taal vlak 5
 • APS 24
 • Afr. / Eng

V

BA Taal en Literatuur Studies

(3 jaar)

 • Tale
 • Huistaal vlak 4 & Eerste Addisionele Taal vlak 5
 • APS 24
 • Afr. / Eng

V

BA Taal en Literatuur Studies

(3 jaar)

 

 • Engels huistaal vlak 4 / Eerste Addisionele Taal vlak 5
 • Frans vlak 4 / Setswana vlak 4 / Afrikaans vlak 4
 • APS 22
 • Eng.

M

BA

(3 years)

 • Musiek en Samelewing
 • Diploma in Musiek of gelykwaardige kwalifikasie met minstens 60% geslaag of praktiese oudisie. Vak-spesifieke vereistes (sien jaarboek)
 • APS 21
 • Keuring
 • Eng.

P

BMus

(4 jaar)

 • Musiek
 • UNISA Graad 7 prakties en Graad 5 teorie OF
 • vlak 5 vir musiek as Graad 12-vak
 • Praktiese oudisie en teoretiese plasingstoets
 • APS 24
 • Keuring
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BA

(3 jaar)

 • Gedragswetenskappe
 • Wiskundige Geletterdheid vlak 4
 • APS 20
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BA Gedragswetenskappe

(3 jaar)

 • Bedryfsielkunde en Arbeidsverhoudingebestuur
 • Wiskundige Geletterdheid vlak 4
 • APS 20
 • Afr. / Eng

V

BA Gedragswetenskappe

(3 jaar)

 • Psigologie & Sosiologie
 • Psigologie en Arbeidsverhoudingebestuur
 • Wiskundige Geletterdheid vlak 4
 • APS 22
 • Afr. / Eng

V

BA Gedragswetenskappe

(3 jaar)

 • Bedryfsielkunde en Arbeidsverhoudingebestuur
 • Mensehulpbronbestuur
 • Wiskunde vlak 3
 • APS 24
 • Afr. / Eng

V

BA

(3 jaar)

 • Erfenis- en Kultuurtoerismebestuur
 • APS 20
 • Afr.

P

Baccalaureus Sosiale Wetenskappe

(3 jaar)

 •  Politieke Wetenskap en Internasionale Verhoudinge
 • Sosiologie
 • Sielkunde
 • Ontwikkelingstudies
 • Bevolkingstudies en Ontwikkelingstudies
 • Engels vlak 4
 • APS 24
 • Eng.

M

Baccalaureus Sosiale Wetenskappe

(3 jaar)

 • Bevolkingstudies en Demografie
 • Engels vlak 4
 • Wiskunde vlak 4
 • APS 20
 • Eng.

M

Baccalaureus Sosiale Wetenskappe

(3 jaar)

 • Bevolkingstudies en Sosiologie
 • Engels vlak 4
 • APS 20
 • Eng.

M

B Sosiale Wetenskappe

(3 jaar)

 • Sosiale Wetenskappe
 • Vak-spesifieke vereistes (sien jaarboek)
 • APS 20
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BA Grafiese Ontwerp

(4 jaar)

Grafiese Ontwerp met:

 • Kunsgeskiedenis en Illustrasie
 • Kommunikasie
 • Fotoportefeulje, vaardigheidstoets, akademiese rekord en onderhoud
 • APS 22
 • Keuring
 • Afr.

P

Bachelor of Arts

(3 jaar)

 • Kommunikasie
 • Engels vlak 4
 • APS 24
 • Eng

M

BA

(3 jaar)

 • Kommunikasie
 • APS 24
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BA Kommunikasie

(3 jaar)

 • Kommunikasie
 • APS 24
 • Afr. / Eng

V

BA

(3 jaar)

 • Toerismebestuur
 • Engels vlak 4
 • APS 20
 •  
 • Engels

M

BA

(3 jaar)

 • Geesteswetenskappe
 • Vak-spesifieke vereistes (sien jaarboek)
 • APS 20
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BA Geesteswetenskappe

(3 jaar)

 • Geskiedenis en Geesteswetenskappe
 • Geskiedenis en Geografie
 • Huistaal vlak 4 & Eerste Addisionele Taal vlak 5
 • APS 20
 • Afr. / Eng

V

BA Geesteswetenskappe

(3 jaar)

 • Psigologie en Tale
 • Huistaal vlak 4 & Eerste Addisionele Taal vlak 5
 • APS 22
 • Afr. / Eng

V

BA Geesteswetenskappe

(3 jaar)

 • Politiek en Samelewing
 • APS 20
 • Afr. / Eng

V

Diploma in Musiek (DM)

(3 jaar)

 • Musiek
 • Nasionale Senior Sertifikaat
 • Musikale aanlegtoets en onderhoud
 • APS 18
 • Keuring
 • Eng

P

Baccalaureus Inheemse Kennissisteme

(4 jaar)

 • Inheemse Kennissisteme
 • Engels vlak 4
 • Wiskunde vlak 3 / Wiskunde Geletterdheid vlak 4
 • Lewenswetenskappe Vlak 4
 • APS 24
 • Engels

M

Baccalaureus Administrationis

(4 jaar uitgebrei)

 • Publieke administrasie
 • Plaaslike Regering en Ontwikkelingsbestuur
 • Menslike hulpbronbestuur
 • Bedryfsielkunde
 • Engels vlak 3
 • Wiskunde vlak 3 / Wiskundige Geletterdheid vlak 4
 • APS 20
 • Engels

M

Baccalaureus Administrationis

(3 jaar)

 • Menslike hulpbronbestuur
 • Plaaslike Regering en Ontwikkeling
 • Bedryfsielkunde
 • Publieke administrasie
 • Engels vlak 4
 • Wiskunde vlak 3 / Wiskundige Geletterdheid vlak 4
 • APS 22
 • Engels

M

 

Gesondheidswetenskappe

Graad Rigting Vereistes Taal Kampus

Diploma in Sportkunde

(3 years)

 • Sportkunde
 • Engels vlak 4
 • APS 16
 • Engels

M

Diploma in Sportkunde

(3 jaar)

 • Sportkunde
 • Mediese geskiktheid
 • APS 16
 • Keuring
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

B Gesondheidswetenskappe

(3 jaar)

 • Menslike Bewegingskunde en Rekreasie
 • Rekreasiekunde en Psigologie
 • Rekreasiekunde en Toerismebestuur
 • Mediese geskiktheid
 • APS 24
 • Keuring
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BA Gesondheidswetenskappe

(3 jaar)

 • Menslike Bewegingskunde en Psigologie
 • Mediese geskiktheid
 • APS 22
 • Keuring
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BA

(3 jaar)

Psigologie met:

 • Afrikaans en Nederlands
 • Engels
 • Setswana
 • Sielkunde en Fisiologie geïnterpreteer
 • APS 22
 • Afr.

P

BA

(3 jaar)

Psigologie met:

 • Arbeidsverhoudinge
 • Geografie en Omgewingstudie
 • Sosiologie
 • Toerismebestuur
 • APS 22
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

B Gesondheidswetenskappe

(4 jaar)

 • Biokinetika
 • Wiskunde vlak 3
 • Fisiese Wetenskap / Lewenswetenskap vlak 4
 • Mediese geskiktheid
 • APS 26
 • Keuring
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BSc Biologiese Wetenskappe

(3 jaar)

 • Fisiologie en Biochemie
 • Psigologie en Rekenaar- en Inligtingstelsels
 • Psigologie en Wiskunde
 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskap vlak 4
 • Sielkunde en Fisiologie geïnterpreteer
 • APS 26
 • Afr.

P

BSc Gesondheids-wetenskappe

(3 jaar)

 • Fisiologie en Psigologie
 • Wiskunde vlak 3
 • Fisiese Wetenskap vlak 4
 • APS 24
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BSc in Verbruikers-wetenskappe

(3 jaar)

 

Verbruikerswetenskappe met:

 • Ondernemingsbestuur
 • Toerismebestuur
 • Een erkende natuurwetenskaplike vak vlak 4
 • Wiskundige geletterdheid bo 70% sal oorweeg word.
 • APS 24
 • Keuring
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

Baccalaureus in Maatskaplike Werk

(4 jaar)

 • Maatskaplike Werk
 • Eng

M

B Maatskaplike Werk

(4 jaar)

 • Maatskaplike Werk
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

B Maatskaplike Werk

(4 jaar)

 • Maatskaplike Werk
 • Afr. / Eng

V

Baccalaureus Verpleegkunde

(4 years)

 • Verpleegkunde
 • Engels vlak 4
 • Wiskunde vlak 4 / Wiskunde Geletterdheid vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe / Lewenswetenskappe Vlak 4
 • APS 26
 • Keuring
 • Engels

M

Baccalaureus in Verpleegkunde

 • Verpleging
 • Diploma in Verpleegkunde
 • Geregistreer by Raad op Verpleging
 • Onderwerp van goedkeuring deur die Fakulteitsbestuur
 • Engels

M

BCur

(4 jaar)

 • Algemene, Psigiatriese,
  Verloskundige en Gemeenskapsverpleegkunde
 • Fisiese Wetenskap, Lewenswetenskap of Wiskunde vlak 4. Ondervinding in die praktyk (hospitaal-skoliereprogram)
 • APS 25
 • Keuring
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BPharm

(4 jaar)

 • Farmasie
 • Wiskunde en Fisiese Wetenskap vlak 5
 • APS 30
 • Keuring
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BSc

(4 jaar)

 • Dieetkunde
 • Wiskunde en Fisiese Wetenskap vlak 4
 • APS 26
 • Keuring
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

B Gesondheidswetenskappe

(4 jaar)

 • Beroepshigiëne
 • Wiskunde en Fisiese Wetenskap vlak 5
 • Aanbeveling: Lewenswetenskappe of Fisiologie vlak 4
 • APS 27
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

 

Ingenieurswese

Graad Rigting Vereistes Taal Kampus

Bing

(4 jaar)

 

 • Chemiese Ingenieurswese
 • Chemiese Ingenieurswese met spesialisering in Mineraalprosessering
 • Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese
 • Rekenaar- en Elektroniese Ingenieurswese
 • Meganiese Ingenieurswese
 • Bedryfsingenieurswese
 • Elektromeganiese Ingenieurswese
 • Wiskunde vlak 6,
 • Fisiese Wetenskap vlak 5,
 • Afrikaans of Engels vlak 5
 • Gr 11- sowel as Gr 12-resultate vorm deel van aansoek profiel
 • APS 31
 • Keuring
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

 

Natuur- en Landbouwetenskappe

 

Graad Rigting Vereistes Taal Kampus

Diploma in Dieregesondheid

(3 years)

 • Dieregesondheid
 • Engels vlak 3
 • Wiskunde vlak 3
 • Natuur- en Skeikunde / Lewenswetenskappe Vlak 3
 • APS 19
 • Eng

M

Diploma in Landbou

(3 years)

 • Veekunde
 • Landbou wetenskap
 • Engels vlak 3
 • Wiskunde vlak 3 / Wiskundige Geletterdheid vlak 4
 • Natuur- en Skeikunde / Lewenswetenskappe Vlak 3
 • APS 19
 • Eng

M

Baccalaureus Wetenskappe

(4 years)

 • Toegepaste Wiskunde – Wiskunde
 • Toegepaste Wiskunde – Chemies
 • Toegepaste Wiskunde – Elektronika
 • Toegepaste Wiskunde – Fisika
 • Biologie – chemie
 • Biologie – Geografie
 • Chemie – Fisika
 • Chemie – Wiskunde
 • Chemie – Geografie
 • Chemie – Mikrobiologie
 • Rekenaar Wetenskap – Elektronika
 • Rekenaar Wetenskap – Wiskunde
 • Rekenaar Wetenskap – Chemie
 • Rekenaar Wetenskap – Fisika
 • Rekenaar Wetenskap – Geografie
 • Elektronika – Wiskunde
 • Elektronika – Fisika
 • Wiskunde – Fisika
 • Wiskunde – Statistiek
 • Biochemie – Chemie
 • Biochemie – Mikrobiologie
 • Engels vlak 3
 • Wiskunde vlak 3
 • Natuur- en Skeikunde / Lewenswetenskappe Vlak 3
 • APS 20
 • Eng

M

Baccalaureus Wetenskappe

(3 years)

 • Statistiek – Wiskunde
 • Toegepaste Wiskunde – Chemie
 • Toegepaste Wiskunde – Elektronika
 • Toegepaste Wiskunde – Wiskunde
 • Toegepaste Wiskunde – Fisika
 • Biologie – Chemie
 • Chemie – Rekenaar Wetenskap
 • Chemie – Wiskunde
 • Chemie – Fisika
 • Chemie – Geografie
 • Elektronika – Wiskunde
 • Elektronika – Fisika
 • Fisika – Wiskunde
 • Fisika – Rekenaar Wetenskap
 • Rekenaar Wetenskap – Elektronika
 • Rekenaar Wetenskap – Wiskunde
 • Mikrobiologie – Biochemie
 • Mikrobiologie – Chemie
 • Biochemie – Chemie
 • Engels Vlak 4
 • Wiskunde Vlak 4
 • Natuur- en Skeikunde Vlak 4
 • APS 26
 • Eng

M

Baccalaureus Wetenskappe

(3 years)

 • Biologie – Geografie
 • Rekenaar Wetenskap – Geografie
 • Engels Vlak 4
 • Wiskunde vlak 3
 • Natuur- en Skeikunde / Lewenswetenskappe Vlak 4
 • APS 26
 • Eng

M

Baccalaureus Scientiae in Landbou

(3 years)

 • Dieregesondheid
 • Engels Vlak 4
 • Wiskunde Vlak 4
 • Fisiese Wetenskappe / Lewenswetenskappe Vlak 4
 • APS 20
 • Eng

M

Baccalaureus Scientiae in Landbou

(4 years)

 • Landbou ekonomie
 • Veekunde
 • Landbou wetenskap
 • Engels Vlak 4
 • Wiskunde vlak 4 / Wiskunde Geletterdheid vlak 5
 • Natuur- en Skeikunde / Lewenswetenskappe Vlak 3
 • APS 20
 • Eng

M

BSc Fisiese en Chemiese Wetenskappe

(3 jaar)

 • Chemie en Fisika
 • Chemie, Wiskunde en Toegepaste Wiskunde
 • Fisika en Wiskunde
 • Fisika en Toegepaste Wiskunde
 • Chemie en Biochemie
 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskap vlak 4
 • APS 26
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BSc Rekenaar- en Wiskundige Wetenskappe

(3 jaar)

 • Fisika en Rekenaarwetenskap
 • Rekenaarwetenskap en Statistiek
 • Rekenaarwetenskap en Wiskunde
 • Statistiek en Wiskunde
 • Wiskunde
 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskap vlak 4
 • APS 26
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BSc

(3 jaar)

 • Rekenaarwetenskap en Statistiek
 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskap vlak 4
 • APS 26
 • Afr. / Eng

V

BSc Rekenaar- en Wiskundige Wetenskappe

(3 jaar)

 • Rekenaarwetenskap en Ekonomie
 • Wiskunde en Ekonomie
 • Wiskunde vlak 5
 • APS 26
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BSc

(3 jaar)

 • Rekenaarwetenskap en Ekonomie
 • Wiskunde vlak 5
 • APS 26
 • Afr. / Eng

V

BSc Inligtingstegnologie

(3 jaar)

 • Inligtingstegnologie
 • Wiskunde vlak 4
 • APS 26
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BSc

(3 jaar)

 • Inligtingstegnologie
 • Wiskunde vlak 4
 • APS 26
 • Afr. / Eng

V

BSc

4 jaar

(Verleng)

 • Inligtingstegnologie
 • Wiskunde vlak 3
 • APS 24
 • Afr. / Eng

V

BSc

(3 jaar)

 • Inligtingstegnologie
 • Wiskunde vlak 4
 • APS 26
 • Afr. / Eng

V

BSc

4 jaar

(Verleng)

 • Inligtingstegnologie
 • Wiskunde vlak 3
 • APS 24
 • Afr. / Eng

V

BSc

4 jaar

(Verleng)

 • Besigheidsanalise
 • Finansiële Wiskunde
 • Kwantitatiewe Risikobestuur
 • Wiskunde vlak 4
 • APS 28
 •  
 • Afr. / Eng

V

BSc Omgewings- en Biologiese Wetenskappe

 • Mikrobiologie en Biochemie
 • Mikrobiologie en Chemie
 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskap vlak 4
 • APS 26
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BSc Omgewings- en Biologiese Wetenskappe

(3 jaar)

 • Geografie en Rekenaarwetenskap
 • Wiskunde vlak 4
 • Fisiese Wetenskap vlak 4
 • APS 26
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BSc in Biologiese Wetenskappe

(3 jaar)

 • Plantkunde en Biochemie
 • Chemie en Fisiologie
 • Dierkunde en Biochemie
 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskap vlak 4
 • APS 26
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BSc in Biologiese Wetenskappe

(3 jaar)

 • Fisiologie en Dierkunde
 • Fisiologie en Mikrobiologie
 • Dierkunde en Mikrobiologie
 • Dierkunde en Plantkunde
 • Mikrobiologie en Plantkunde
 • Wiskunde vlak 4
 • Fisiese Wetenskap vlak 4
 • APS 26
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BSc Omgewingswetenskappe

(3 jaar)

 • Plantkunde en Chemie
 • Dierkunde en Chemie
 • Geologie en Chemie
 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskap vlak 4
 • APS 26
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BArt et Scien Beplanning

(4 jaar)

 • Ekonomie, Geografie en Omgewingstudies
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BSc

(3 jaar)

 • Kwantitatiewe Risikobestuur
 • Finansiële Wiskunde
 • Data-ontginning
 • Wiskunde vlak 6
 • APS 32
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BSc

(3 jaar)

 • Kwantitatiewe Risikobestuur
 • Finansiële Wiskunde
 • Data-ontginning
 • Wiskunde vlak 6
 • APS 32
 • Afr. / Eng

V

BSc Aktuariële Wetenskap

(3 jaar)

 • Aktuariële Wetenskap
 • Wiskunde vlak 6
 • APS 32
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

 

Opvoeding

 

Graad Rigting Vereistes Taal Kampus

Bed

(4 jaar)

 • Grondslagfase
 • Engels vlak 4
 • APS 24
 • Eng

M

Bed

(4 jaar)

 • Senior en Verdere Onderwys en Opleiding
 • Engels vlak 4
 • Vakspesifieke vereistes
 • APS 24
 • Eng

M

Diploma Graad R

(3 jaar)

 • Graad R
 • Nasionale Senior Sertifikaat met endossement Diploma of; Vlak 4 of Vlak 5 sertifikaat / diploma in Kleinkind-ontwikkeling Senior Sertifikaat verwerf voor 2008: 'n "D" of hoër in ten minste vier (4) vakke. Onderwerp van goedkeuring deur die Fakulteitsbestuur
 • Eng

M

Bed

(4 jaar)

 • Grondslagfase (Gr R-3)
 • Sekere modules word opvoedkundig in Setswana getolk
 • APS 24
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P / A

Bed

(4 jaar)

 • Intermediêre en Senior fase (Gr 4-6)
 • Vak-spesifieke vereistes
 • APS 24
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

Bed

(4 jaar)

 • Senior en Verdere Onderwys- en Opleidingsfase (Gr 7-12)
 • Vak-spesifieke vereistes
 • (sien jaarboek vir afleweringsmetode)
 • APS 24
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P / A

BEd

(4 jaar)

 • Senior en Verdere Onderwys en Opleidingsfase (Tegnologie)
 • Wiskunde vlak 3
 • APS 24
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BEd

(4 jaar)

 • Grondslagfase (Grade R-3)
 • APS 24
 • Afr. / Eng

V

BEd

(4 jaar)

 • Intermediêre en Seniorfase (Grade 4-6)
 • Vak-spesifieke vereistes
 • APS 24
 • Afr. / Eng

V

BEd

(4 jaar)

 • Senior en Verdere Onderwys en Opleidingsfase (Grade 7-12)
 • Vak-spesifieke vereistes
 • APS 24
 • Afr. / Eng

V

BEd

(4 jaar)

 • Senior en Verdere Onderwys en Opleidingsfase (Tegnologie)
 • Wiskunde vlak 3 of
 • Wiskunde Geletterdheid vlak 6 Ingenieursgrafika en Ontwerp vlak 4
 • APS 24
 • Afr. / Eng

V

 

Regte

Graad Rigting Vereistes Taal Kampus

BA Regte

(4 jaar)

 • Regte
 • Eng

M

BCom Regte

(3 jaar)

 • Regte
 • Eng

M

LLB

(4 jaar)

 • LLB (Regte)
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BA

(3 jaar)

 • Regte met regsvakke
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BCom

(3 jaar)

Regte met:

 • Ondernemingsbestuur of Ekonomie of Rekeningkunde
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BA met Regsvakke

(3 jaar)

 • BA met Regsvakke
 • APS 28
 • Keuring mag vereis word
 • Afr. / Eng

V

BCom in Regte

(3 jaar)

 • BCom in Regte
 • Afr. / Eng

V

 

Teologie

 

Graad Rigting Vereistes Taal Kampus

Baccalaureus Theologiae

(3 jaar)

 • Teologie
 • Engels Vlak 4
 • APS 20
 • Eng

M

BTh

(3 jaar)

 • Bybeltale
 • Bybel en kerklike bediening
 • Musiekbediening
 • Pastorale berading en Psigologie
 • Bybelvertaling
 • Pinksterteologie
 • Christelike bediening
 • Kontak Teologiese Skool vir toelatingsvereistes.
 • GKSA – Psigometriese meting
 • APS 24
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BA

(3 jaar)

Antieke Tale met spesialisasie in:

 • Vertaalstudies
 • Klassieke studie
 • Ou nabye Oosterse studie
 • APS 24
 • Afr.
 • (Tolkdienste beskikbaar)

P

BA Pastorale Begeleiding in Psigologie

(3 jaar)

 • Pastorale Begeleiding in Psigologiese konteks
 • Pastorale Begeleiding en Psigologie (vir NGOS)
 • APS 24
 • Afr. / Eng

V

 

 


HOKSR-belyning 

Universiteite in Suid Afrika is volgens wet verplig om deel te neem aan die Nasionale Projek onder leiding van die eksterne goedkeuringsliggame (die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO), die Raad op Hoër Onderwys (RHO) en die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie Outoriteit (SAKO), ten einde alle kwalifikasies te belyn met die Hoër Onderwys Kwalifikasies, Sub-Raamwerk (HOKSR). Die NWU is dus deurlopend in proses om die universiteit se kwalifikasie- en programaanbod te belyn met die vereistes van die HOKSR. 

Voornemende studente moet kennis neem van die feit dat daar van die NWU kwalifikasiename, programname asook die samestelling van kurrikula kan verander as gevolg van die HOKSR Projek, voor registrasie vir die 2018 akademiese jaar.  
Suksesvolle kandidate word aanbeveel om met die relevante fakulteit kontak te maak ten einde te verseker dat hul vir die korrekte kwalifikasie, program en/of kurrikulum registreer. 
 
 
'n Loopbaanbelangstellingsbepaler vir hoërskoolleerders https://www.interestindex.co.za/