Beurse en lenings | Student

 

<Student

FINANSIËLE STEUNDIENSTE

 

Hoe doen ek aansoek?

Maak asseblief seker dat jy 'n FireFox of Google Chrome bedryfstelsel gebruik.
Voltooi en stuur die aansoekvorms vir die toepaslike beurse- en lenings beskikbaar vir voorgraads en nagraad

 

VOORGRAADSE BEURSE

 • Die NSFAS leningskema bied finansiële ondersteuning aan alle studente met akademiese potensiaal maar wat finansieel behoeftig is.
Funza Lushaka Onderwysbeurs
 • Die beurs word aan studente toegeken wat Suid -Afrikaanse burgers is met  ten    minste  een van die volgende prioriteitsarea-spesialiteitsvakke by die kwalifikasie ingesluit:
-  Grondslag fase (Grade R-3) : Spesialisasie in ʼn Afrika -moedertaal
- Intermediêre en Senior Fase (Grade 4-9) : Wiskunde, Wetenskap of 
  Tegnologie

  -  VOO-fase (Grade 10-12) :Rekeningkunde, Landouwetenskap, 

Landboutegnologie, Siviele Tegnologie, Rekenaartoepassingstegnologie, Ekonomie, Elektriese Tegnologie, Ingenieursgrafika en ontwerp, Aardrykskunde, Inligtingstegnologie, Lewenswetenskappe, Wiskunde, Meganiese Tegnologie of Fisiese Wetenskappe
 
 
 • Die akademiese beurs word OUTOMATIES toegeken aan VOLTYDSE studente en geen aansoekvorm moet hiervoor voltooi word nie.
Familie afslag
 • Hierdie beurs word toegeken aan studente wat aansoek doen, en die tweedeof derde ens. kind van dieselfde familie is wat by die NWU wil studeer. Daar moetjaarliks her-aansoek gedoen word voor die sperdatum om te kwalifiseer:

 Tweede student : 15% afslag op klasgelde

 Derde student :    20% afslag op klasgelde

  Vierde student :   25% afslag op klasgelde

Leierskap beurse
 • Net van toepassing op hoofleirs van 'n skool in Graad 12.
 • Die student moet reeds toelating by die NWU verkry het om aansoek te doen en te kwalifiseer vir hierdie beurs.
 • Hierdie is 'n eenmalige beurs en word net in die student se eerstejaar toegeken.
Ondersteunings beurse
 • Student moet reeds toelating by die NWU verkry het om aansoek te doen en te kwalifiseer vir hierdie beurs.
Kuns en Kultuur beurse
 • Kuns en Kultuur beurse is net vir een  jaar geldig

Daar word verwag van alle beurhouers om hulself soveel as moontlik betrokke te wees by kuns en kultuur by die NWU.

Slegs individuele prestasies word in ag geneem.

Sport beurse
 •    NAVRAE: RUGBY INSTITUUT
         RONEL EMMS
         (018) 299 2429
         ronel.emms@nwu.ac.za
 
         NAVRAE : ANDER SPORTSOORTE
         CORENE MIDDLETON :  
         (018) 299 2905
         corene.middleton@nwu.ac.za
 
      SLUITINGSDATUM VIR ALLE SPORT BEURS AANSOEKE:
       15 OKTOBER JAARLIKS
 

Buitemuurse beurse

 • Verskeie buitebeurse is beskikbaar. Sien asb lys van webadresse

NAGRAADSE BEURSE

 

          NWU-Nagraadse Beursskema vir Honneurs-, Meesters- en Doktorale studente
 
Verpligtend:  Alle studente vanaf die tweede jaar in die graad moet die
voorgeskrewe Vorderingsverslag aan die aansoek heg.
 
NWU-Nagraadse Merietebeurs
 
-  Die akademiese rekord wat aangeheg word, moet die finale rekord van die
   voorafgaande kwalifiserende graad wees met 'n SLAAG resultaat. 
 
-  Doen aansoek al is u nie by die fakulteit goedgekeur nie. Indien u afgekeur
   word by die fakulteit sal die beurs gekanselleer word.
 
Nagraadse Navorsingsbeurse
Hierdie beurse word deur die Navorsingskantoor geadministreer: NRF beurse                  
                                                                                               Kontak Funanani Lavhelani  en Heide Goedhals  
 
Meer inligting beskikbaar op eFundi (Research Support).  Teken aan met u studentenommer     
 

NAVRAE

Mafikeng

MC-UnderGradBurs@nwu.ac.za vir voorgraadse studente
MC-PostGradBurs@nwu.ac.za vir nagraadse studente

Potchefstroom

PUK-UnderGradBurs@nwu.ac.za vir voorgraadse studente
PUK-PostgradBurs@nwu.ac.za vir nagraadse studente

Vaaldriehoek

VC-UnderGradBurs@nwu.ac.za vir voorgraadse studente
VC-PostGradBurs@nwu.ac.za vir nagraadse studente
 

SNELSKAKELS

Voorgraadse Inligting
 
Nagraadse Inligting