Beurse en lenings | Student

 

<Student

FINANSIËLE STEUNDIENSTE

 

NWU bied finansiële steun aan studente

‘n Verskeidenheid van beurse en studielenings is beskikbaar by ons kampusse:

VOORGRAADSE BEURSE

NSFAS Beurs/Lening
Funza Lushaka Onderwysbeurs
Akademiese meriete
Gesinskorting
Leierskap
Ondersteuningsbeurse
Kuns en Kultuur
Sport
Buitebeurse
 

NAGRAADSE BEURSE

          NWU-Nagraadse Beursskema vir Honneurs-, Meesters- en Doktorale studente

NWU-Nagraadse Merietebeurs
 

KAMPUSVERWANTE BEURSE: Potchefstroomkampus

Ingenieurswese-beurse

Kontakpersone: Claudie Kroese by 018 299 1530  of  Angie Danster by 018 299 1985
 

Sportbeurse

NWU-Puk-RugbyinstituutLaai af aansoek om lidmaatskap
Rig navrae aan Ronel Emms
 
SportbeursLaai af inligting en aansoekvorm
Rig navrae aan Corene Middleton
 

Hoe doen ek aansoek?

Voltooi en stuur die aansoekvoms vir die toepaslike beurse- en lenings beskikbaar vir voorgraads en nagraads.


NAVRAE

Mafikengkampus

MC-UnderGradBurs@nwu.ac.za vir voorgraadse studente
MC-PostGradBurs@nwu.ac.za vir nagraadse studente

Potchefstroomkampus

PUK-UnderGradBurs@nwu.ac.za vir voorgraadse studente
PUK-PostgradBurs@nwu.ac.za vir nagraadse studente

Vaaldriehoekkampus

VC-UnderGradBurs@nwu.ac.za vir voorgraadse studente
VC-PostGradBurs@nwu.ac.za vir nagraadse studente
 

SNELSKAKELS

Voorgraadse Inligting
 
Nagraadse Inligting
 
Nagraadse Navorsing
  • Hierdie beurse word deur die Navorsingskantoor geadministreer.  Kontakpersoon Buyi Ntaka