Beurse en lenings | Student

 

<Student

FINANSIËLE STEUNDIENSTE

 

NWU bied finansiële steun aan studente

‘n Verskeidenheid van beurse en studielenings is beskikbaar by ons kampusse:

VOORGRAADSE BEURSE

Funza Lushaka Onderwysbeurs
Akademiese meriete
Gesinskorting
Leierskap
Ondersteuningsbeurse
Kuns en Kultuur
Sport
Buitebeurse
 

NAGRAADSE BEURSE

          NWU-Nagraadse Beursskema vir Honneurs-, Meesters- en Doktorale studente
Verpligtend:  Alle studente vanaf die tweede jaar in die graad moet die
            voorgeskrewe Vorderingsverslag aan die aansoek heg.
 
NWU-Nagraadse Merietebeurs
 
-  Die akademiese rekord wat aangeheg word, moet die finale rekord van die
   voorafgaande kwalifiserende graad wees met 'n SLAAG resultaat. 
 
-  Doen aansoek al is u nie by die fakulteit goedgekeur nie. Indien u afgekeur
   word by die fakulteit sal die beurs gekanselleer word.
 
Nagraadse Navorsingsbeurse
Hierdie beurse word deur die Navorsingskantoor geadministreer: NRF beurse                  
                                                                                              Kontak Funanani Lavhelani  en Heide Goedhals  
 
Meer inligting beskikbaar op eFundi (Research Support).  Teken aan met u studentenommer     
 

Hoe doen ek aansoek?

Maak seker dat u die FireFox of Google Chrome bedryfstelsel gebruik. Voltooi en stuur die aansoekvoms vir die toepaslike beurse- en lenings beskikbaar vir voorgraads en nagraads.
 

NAVRAE

Mafikeng

MC-UnderGradBurs@nwu.ac.za vir voorgraadse studente
MC-PostGradBurs@nwu.ac.za vir nagraadse studente

Potchefstroom

PUK-UnderGradBurs@nwu.ac.za vir voorgraadse studente
PUK-PostgradBurs@nwu.ac.za vir nagraadse studente

Vaaldriehoek

VC-UnderGradBurs@nwu.ac.za vir voorgraadse studente
VC-PostGradBurs@nwu.ac.za vir nagraadse studente
 

SNELSKAKELS

Voorgraadse Inligting
 
Nagraadse Inligting