Skool vir Tale: Personeel, Fakulteit Lettere en Wysbegeerte (Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus)

NWU Skool vir Tale

 

Personeel

 

 

Akademiese personeel
 

 

 

Prof Wannie Carstens

 

Postitel

 Direkteur
 Professor: Afrikaans en Nederlands

Telefoon  +27 (0)18 299 1552
Faks  +27 (0)18 299 1562 
E-pos   Wannie.Carstens@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer 210
Kwalifikasies  HED, MA, D Litt (Afrikaans)
Kundigheid  Afrikaanse Taalkunde
Profiel  CV

Klik op hierdie skakel vir die personeel van die Sentrum vir Akademiese en Professionele Taalpraktyk

VAKGROEP AFRIKAANS EN NEDERLANDS
 

Me Netta Schutte

 

Postitel

 Vakvoorsitter
 Lektor: Afrikaans en Nederlands

Telefoon  +27 (0)18 299 1493
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Netta.Schutte@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer 232
Kwalifikasies  BA, HOD, BA Hons (Afrikaans & Nederlands), BA Hons (Spraak en Vertolkingskunde), MA
Kundigheid  Afrikaanse Letterkunde
Profiel  CV

 

Prof Heilna du Plooy

 

Postitel

 Professor: Afrikaans en Nederlands

Telefoon  +27 (0)18 299 1489
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Heilna.duPlooy@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer 239
Kwalifikasies  BA, UOD, BA Hons, MA, DLitt
Kundigheid  Afrikaanse en Nederlandse letterkunde
Profiel  CV

 

Prof Gerhard van Huyssteen

 

Postitel

 Professor: Afrikaans en Nederlands

Telefoon  +27 (0)18 299 1488
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Gerhard.vanHuyssteen@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9
Kwalifikasies  BA, BA Hons, MA, PhD
Kundigheid  Afrikaanse taalkunde
Profiel  CV

 

Prof Hein Viljoen

 

Postitel

 Professor: Afrikaans en Nederlands

Telefoon  +27 (0)18 299 1501
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Hein.Viljoen@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer 234
Kwalifikasies  BA, BA Hons, MA, Drs Litt, D Litt
Kundigheid  Afrikaanse en Nederlandse letterkunde
Profiel  CV

 

Prof Betsie van der Westhuizen

 

Postitel

 Medeprofessor:
 Afrikaans en Nederlands

Telefoon  +27 (0)18 299 1491
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Betsie.vanderWesthuizen@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer 243
Kwalifikasies  BA, THOD, BA Hons, MA, PhD 
Kundigheid  Afrikaanse en Nederlandse letterkunde
Profiel  CV

 

Prof Thys Human

 

Postitel

 Medeprofessor:
 Afrikaans en Nederlands

Telefoon  +27 (0)18 299 1559
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  13269356@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer 236
Kwalifikasies  BA (Personeelbestuur), BA Hons (Menslike Hulpbronontwikkeling), BA Hons (Afrikaans), MA (Afrikaans), DLitt et Phil (Afrikaans)
Kundigheid  Afrikaanse en Nederlandse letterkunde
Profiel  CV

 

Prof Phil van Schalkwyk

 

Postitel

 Medeprofessor:
 Afrikaans en Nederlands

Telefoon  +27 (0)18 299 1492
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Phil.vanSchalkwyk@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer 241
Kwalifikasies  BA, BA Hons, MA, PhD
Kundigheid  Afrikaanse en Nederlandse letterkunde
Profiel  CV

 

Dr Adri Breed

 

Postitel

 Senior Lektor:
 Afrikaans en Nederlands

Telefoon  +27 (0)18 299 1563
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Adri.Breed@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer 242
Kwalifikasies  BTh. Teologie, BBK, BA Hons, MA, PhD
Kundigheid  Afrikaanse Taalkunde
Profiel  CV

 

 

VAKGROEP ENGELS
 

 

Dr Karien van den Berg

 

Postitel

 Vakvoorsitter
 Senior Lektor: Engels

Telefoon  +27 (0)18 299 1554
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Karien.Hattingh@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer 218
Kwalifikasies  BA, BA Hons,
 MA (Engels en Toegepaste Taalkunde),
 PhD 
Kundigheid  Engelse toegepaste taalkunde
Profiel  CV

 

Prof Attie de Lange

 

Postitel

 Professor: Engels

Telefoon  +27 (0)18 299 1555
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Attie.deLange@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer 225
Kwalifikasies  BA, HOD, BA Hons (Engels), BA Hons (ATLW), 
 MA,  PhD
Kundigheid  Engelse Letterkunde
Profiel  CV

 

Prof Nicholas Meihuizen

 

Postitel

 Professor: Engels

Telefoon  +27 (0)18 299 1487
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  23459220@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer 215
Kwalifikasies  BA, BA Hons (Engels), MA, PhD
Kundigheid  Engelse Letterkunde
Profiel  CV

 

Prof Ian Bekker

 

Postitel

 Medeprofessor: Engels

Telefoon  +27 (0)18 299 1487
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Ian.Bekker@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer 215
Kwalifikasies  BA, BA Hons (Engels), MA, PhD (Engels)
Kundigheid  Engelse Taalkunde
Profiel  CV

 

Prof Etienne Terblanche

 

Postitel

 Medeprofessor: Engels

Telefoon  +27 (0)18 299 1538
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Etienne.Terblanche@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer 221
Kwalifikasies  BA, BA Hons, MA, PhD
Kundigheid  Engelse Letterkunde
Profiel  CV

 

Prof Marita Wenzel

 

Postitel

 Medeprofessor: Engels 
 Afgetree: Op kontrak

Telefoon  +27 (0)18 299 1559
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Marita.Wenzel@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer 236
Kwalifikasies  BA, Diploma Library Science, BA Hons,  MA, PhD
Kundigheid  Engelse Letterkunde
Profiel

 CV

 

Dr Lande Botha

 

Postitel

 Senior Lektor: Engels

Telefoon  +27 (0)18 299 1561
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Lande.Botha@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer 224
Kwalifikasies  BA, BA Hons, MA, PhD
Kundigheid  Engelse Taalkunde
Profiel  CV

 

Dr Michèle du Plessis-Hay

 

Postitel

 Lektor: Engels

Telefoon  +27 (0)18 299 1556
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Michele.duPlessisHay@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer 220
Kwalifikasies  BA, BA Hons, BA Hons (Rand),
 MLitt (Oxon), PhD (Rand)
Kundigheid  Engels Letterkunde
Profiel  CV

 


 

Mnr Rakgomo Pheto

 

Postitel

 Lektor: Engels

Telefoon  +27 (0)18 299 1550
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Rakgomo.Pheto@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer 223
Kwalifikasies  BA, STDC, BA Hons, MA
Kundigheid  Engelse Letterkunde
Profiel  CV


 VAKGROEP DUITS

 

Me Gerda Wittmann

 

Postitel

 Vakvoorsitter
 Lektor: Duits

Telefoon  +27 (0)18 299 1560
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Gerda.Wittmann@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer 207
Kwalifikasies  BA Hons, MA
 Goethe Institut Prüferzertifikat
Kundigheid  Duitse taal- en letterkunde
Profiel  CV

 

Dr Philip van der Merwe

 

Postitel

 Senior Lektor: Duits

Telefoon  +27 (0)18 299 1565
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Philip.vanderMerwe@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer 216
Kwalifikasies  BA, NGOS, BA Hons, MA, PhD
 Goethe Institut Prüferzertifikat
 Methodik und Didaktik des
 fremdsprachlichen Deutschunterrichts
Kundigheid  Duitse taal- en letterkunde
Profiel

CV


VAKGROEP FRANS

 

Me Carina Grobler

 

Postitel

 Vakvoorsitter
 Lektor: Frans

Telefoon  +27 (0)18 299 1059
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Carina.Grobler@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer 112a
Kwalifikasies  BA, BA Hons, NGOS, MA
Kundigheid  Frans as 'n vreemde taal
Profiel  CV

 

Prof. Elisabeth Snyman
 

 

Postitel

 Professor: Frans

Telefoon  +27 (0)18 299 1058
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Elisabeth.Snyman@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9
Kwalifikasies  BA, BA Hons (Frans), MA (Frans),
 D-Litt et Phil (Frans)
Kundigheid  Franse Letterkunde
Profiel  CV


VAKGROEP SETSWANA
 

Prof Rigardt Pretorius

 

Postitel

 Vakvoorsitter
 Medeprofessor: Setswana

Telefoon  +27 (0)18 299 1510
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Rigardt.Pretorius@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer G18
Kwalifikasies  BA, BA Hons, HOD, MA, PhD
Kundigheid  Setswana-taalkunde
Profiel  CV

 

Me Ansu Berg

Postitel

 Lektor: Setswana

Telefoon  +27 (0)18 299 1540
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Ansu.Berg@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer G20
Kwalifikasies  BA, BA Hons, MA
Kundigheid  Setswana-taalkunde
Profiel  CV

 

Me Molly Phakedi

Postitel

 Junior Lektor: Setswana

Telefoon  +27 (0)18 299 1514
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Molly.Phakedi@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer G22
Kwalifikasies  BA (Opv.) Hon
Kundigheid  Setswana-letterkunde
Profiel  CV

 


VAKGROEP SKRYFKUNS
 

Prof Franci Greyling

Postitel

 Vakvoorsitter
 Medeprofessor: Skryfkuns

Telefoon  +27 (0)18 299 1781
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Franci.Greyling@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer G30
Kwalifikasies  BA, HOD, BA Hons, B.Ed, MA, PhD
Kundigheid  Skryfkuns; Kinder- en jeugliteratuur
Profiel  CV

 

Prof Bernard Odendaal

Postitel

Professor

Telefoon  +27 (0)18 299 1783
Faks  +27 (0)18 299 1784
E-pos  Bernard.Odendaal@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9, G04
Kwalifikasies  BA, HOD, BA Hons, MA, PhD
Kundigheid  Afrikaanse en Nederlandse letterkunde, Skryfkuns
Profiel  CV

 VAKGROEP TAALTEGNOLOGIE
 

Mnr Martin Puttkamer

Postitel

 Vakvoorsitter
 Lektor: Taaltegnologie

Telefoon  +27 (0)18 299 1512
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Martin.Puttkamer@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer 131
Kwalifikasies  BA, BA Hons, MA
Kundigheid  Rekenaarlinguistiek, Tekstegnologie
Profiel  CV

 

Me. Liane van den Berg

Postitel

 Kommunikasiebeampte
 Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT®)

Telefoon  +27 (0)18 299 1541
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer 131

VAKGROEP VERTAAL- EN TOLKSTUDIE
 

 

Dr Herculene Kotzé

 

Postitel

 Vakvoorsitter
 Lektor: Vertaal- en tolkstudie

Telefoon  +27 (0)18 299 1502
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  13293648@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer G28
Kwalifikasies  BA, MA, PhD
Kundigheid  Vertaalkunde
Profiel  CV

 

Me Ruanna Reddy

 

Postitel

 Junior Lektor:
 SA Gebaretaal

Telefoon  +27 (0)18 299 1503
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  24997277@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9
 Kamer G29
Kwalifikasies  BTh, NGHOD
Kundigheid  Dowe kultuur en SA Gebaretaal
Profiel  CV

 

Mnr Dawie Melamu

 

Postitel

 Assistent:
 SA Gebaretaal

Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  23409347@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9
 Kamer G29
Kwalifikasies  
Kundigheid  SA Gebaretaal
Profiel  

Ondersteuningspersoneel

 

Me Marinda Moodie

 

Postitel

 Sekretaresse: Direkteur

Telefoon  +27 (0)18 299 1551
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Marinda.Moodie@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus,
 Gebou E9, Kamer 209

 

Me Hildah Melamu

Postitel

 Administratiewe beampte:
 Skool vir Tale

Telefoon  +27 (0)18 299 1504
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  20438192@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus
 Gebou E9, Kamer 109

 

Me Chantal Roux

Postitel

 Administratiewe beampte:
 Skool vir Tale

Telefoon  +27 (0)18 299 1503
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  13250477@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus
 Gebou E9, Kamer 109

 

Me Elsa van Tonder

 

Postitel

 Sekretaresse:
 Navorsingseenheid

Telefoon  +27 (0)18 299 1485
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Elsa.vanTonder@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer 108b

 

Me Bernice Mackenzie

Postitel

 Navorsingsbeampte:  
 Navorsingseenheid

Telefoon  +27 (0)18 299 1508
Faks  +27 (0)18 299 1562
E-pos  Bernice.Mackenzie@nwu.ac.za
Ligging  Potchefstroomkampus, Gebou E9,
 Kamer 110