Skenk

Terug na tuisblad

As wêreldklas-hoëronderwysinstelling het die NWU verskeie projekte aangepak en voorsien ons baie opwindende ontwikkelings in die voorsienbare toekoms. Enige skenking/donasie wat kan help om hierdie aspirasies ʼn werklikheid te maak, is welkom. Jou skenking is ʼn belegging in die verdere verbetering van gehalte-onderrig by die NWU.

Kies watter fonds jy graag met jou skenking wil ondersteun:

Ons-Gee-Om-fonds

Ons Gee Om Beursfonds - Die getal akademies-verdienstelike maar finansieel-behoeftige studente het beduidend toegeneem as gevolg van die huidige ekonomiese uitdagings wat die land ervaar. Van hierdie studente word deur die NSFAS-skema gehelp. Ongeveer 34% van ons studente betaal kontant, terwyl ander uit die sogenaamde vermiste middelgroep kom. Laasgenoemde vind dit egter moeilik om hul studiegeld te dek.

Die NWU gee baie om vir sy studente en vra dus donasies van organisasies, alumni en vriende van die instelling om hierdie beursfonds na verdienstelike studente uit te brei. Hierdie beursfonds help om studiegeld, boeke, maaltye en verblyf te dek.

Finale jaar en uitstaande skuld - Die hartseer werklikheid is dat sommige van ons senior studente nie hulle kwalifikasies kan ontvang nie omdat daar uitstaande gelde of historiese skuld is. Een van die redes hiervoor is dat ouers of voogde hulle werk verloor en die studente nie meer finansieel kan help nie. Julle donasies sal help om die studente se uitstaande skuld en die studiegeld van hulle finale jaar te dek om hulle in staat te stel om hulle drome na te jaag.

 

R
R

Meer Oor Jou

Persoonlike besonderhede
Street Address
Posadres
Organisasie Besonderhede
Straat
Posadres

EFT-betalings kan met die volgende bankbesonderhede gedoen word:

Rekeninghouer naam: North-West University
Rek nr: 40 8718 2718
Takkode: 632005
Rekeningtipe: Tjekrekening
Swift kode: ABSAZAJJ

Voeg die toepaslike projek as verwysing

Ons Gee Om Beursfonds - Burs+voorletters+van (bv. BursWPieter)

Finale jaar en uitstaande skuld - Outdeb+voorletters+van (bv. OutdebWPieterse)