Research Entities | Research Support

Navorsingsentrums van Uitnemendheid

Entiteitsdirekteur

Sentrum van Uitnemendheid vir Voeding (SUV) Prof Marius Smuts
Sentrum van Uitnemendheid vir Farmaseutiese Wetenskappe (Pharmacen) Prof Jeanetta du Plessis
Sentrum vir Ruimte Navorsing Prof Stefan Ferreira
Hipertensie in Afirka-navorsingspan (HART) Prof Hugo Huisman
Koolstof-gebaseerde Brandstowwe Prof Frans Waanders

 

Navorsingseenhede

Direkteur

Eenheid vir Bedryfswiskunde en Informatika (BWI) Prof Magda Huisman
Navorsingseenheid vir Reg, Geregtigheid en Volhoubaarheid Prof Willemien du Plessis
Onderwys en Menseregte in Diversiteit (Edu-HRight) Prof JP Rossouw
Eenheid vir Energie en Tegnologiestelses Prof Liezl van Dyk
Eenheid vir Omgewingswetenskappe en -bestuur Prof Nico Smit
Eenheid vir Tale en Literatuur in die Suitd-Afrikaanse Konteks Prof Attie de Lange
Eenheid vir Reformatoriese Teologie en die Ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse Samelewing Prof Ferdi Kruger
Toerismenavorsing in Ekonomie, Omgewings en Samelewing (TREES) Prof Melville Saayman
Afrika-eenheid vir Transdissiplinêre Gesondheidnavorsing (AUTHeR) Prof Petra Bester
WorkWell: Navorsingseenheid vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Prof Pieter Buys

 

Navorsingsfokusareas

Entiteitsdirekteur

Antieke Tekste: Teks, Konteks en Resepsie Prof Hans van Deventer
Chemiese Hulpbronveredeling Prof Manie Vosloo
Gemeenskaps- Psigososiale Navorsing (Compres) Prof Herman Grobler
Instaatstelling van Optimale Uitdrukking van I ndividuele, Sosiale en Institusionele Potensiaal (OPTENTIA) Prof Ian Rothmann
Menslike Metabolomika Prof du Toit Loots
Materiaalwetenskapinnovasie en -modellering (MaSIM) Prof Eno Ebenso
 Fisiese A ktiwiteit, Sport en Rekreasie (FASRek) Prof Hanlie Moss
 Bevolking en Gesondheid Prof Yaw Amoateng (waarnemend)
Gehalte in Verpleeg- en Verloskunde (INSINQ) Prof Karin Minnie
Selfgerigte Leer (SGL) Prof Elsa Mentz
Sosiale Transformasie Prof Lida Holtzhousen (waarnemend)
Handel en Ontwikkeling (TRADE) Prof Wilma Viviers
Verstaan en Verwerking van Taal in Komplekse Omgewings (UPSET) Prof Bertus v Rooy

 

Navorsingsnisareas

Entiteitsdirekteur

Edu-Lead Prof Jan Heystek
Voedselsekuriteit en -veiligheid Prof Olubukola Babalola
Global Innovative Focussed Talent (GIFT) Prof Nicolene Barkhuizen
Indigenous Language Media in Africa (ILMA) Prof Abiodun Salawu
Leefstylsiektes Prof Ushotanefe Useh
Medisyneverbruik in Suid-Afrika (MGSA) Prof Martie Lubbe
Meertalige S praaktegnologieë (MuST) Prof Marelie Davel
Musiekkuns in Suid-Afrika: Hulpbronne en Toepassings (MASARA) Dr Albi Odendaal
Beroepshigiëne en -gesondheidsnavorsingsinisiatief (BHGNI ) Prof Johan du Plessis (JL)
Technology-Enhanced Learning and Innovative Education and Training, South Africa (TELIT-SA) Prof Seugnet Blignaut
 Visuele Narratiewe en Kreatiewe Uitsette deur Interdissiplinêre en Praktykgeleide Navorsing Dr Rita Swanepoel

 

Gasheer-navorsingsentiteite (Sentrum, Platform, Instituut)

Entiteitsdirekteur

DST HySA Infrastructure Centre of Competence in hydrogen production, storage, reticulation and safety codes and standards Dr Dmitri Bessarabov
DST/NWU  Pre-Clinical Drug Development Platform (PCDDP) Prof Anne Grobler
dti Centre for Advanced Manufacturing Mr Danie Vorster
DST Centre of Excellence in Indigenous Knowledge Systems Prof Simeon Materechera
Centre for Human Metabonomics Prof Chris Vorster

 

Kommersiële Navorsingsentiteite

Entiteitsdirekteur

Centre for Pharmaceutical & Biomedical Services

Prof Banie Boneschans

 

Suid-Afrikaanse Navorsingsleerstoel-inisiatief (SARChI)

Leerstoel

Astrophysics and Space Physics (SARChI) Prof Markus Bottcher
SARChi-leerstoel in Steenkoolnavorsing Prof John Bunt
DST/NRF Leerstoel in Biobrandstowwe Prof Sanette Marx
Nuclear Engineering (SARChI) Prof Jat du Toit
Early Detection and Prevention of Cardiovascular Disease in Africa (SARChI) Prof Alta Schutte
Eskom Power Plant Engineering Institute (EPPEI) Spesialissentrum vir Uitlaatgasbeheer Prof Hein Neomagus & Stuart Piketh
World Trade Organisation chair Prof Wilma Viviers