Pule Joseph Mothibe | Alumni

Pule Mothibe – veranderingsagent

 

Pule Mothibe het gehelp om die rekeningkundige beroep op soveel maniere te verander.

Sy motivering met die keuse van Rekeningkunde was om die land se eerste swart Afrika geoktrooieerde rekenmeester (GR), prof. Wiseman Nkuhlu, te eer deur in sy voetstappe te volg.

Hy het ’n BCom-graad aan die voormalige Universiteit van Bophuthatswana (Unibo) verwerf, en ’n nagraadse diploma aan die Universiteit van Natal. Sy BCom-studies was egter nie sy laaste kontak met Unibo nie. Toe hy met sy loopbaan begin het, was hy die eerste swart Afrikaan met ’n STR-kwalifikasie, wat hom onmiddellik ’n rolmodel en mentor vir sy portuurgroep gemaak het.

Hy is vandag die hoof van Mensekapitaal en ’n vennoot in die ouditeursfirma PricewaterhouseCoopers (PwC). Sy tog teen die korporatiewe leer uit was bestendig, en vyf jaar gelede het PwC hom gevra om in die firma se uitvoerende komitee vir Suider-Afrika te dien.

Pule was ’n lid van die Nasionale Dobbelraad se ouditkomitee en het in die verlede as een van PwC se direksielede gedien.

Pule is ’n lid van die SA Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters, die Onafhanklike Reguleringsraad vir Ouditeure, die Vereniging vir die Bevordering van Swart Rekenmeesters in Suid-Afrika en die Swart Bestuursforum.