Personeel

FINANSIËLE STEUNDIENSTE

Personeel

Kom gesels gerus met ons.  Ons help graag met navrae en ons deur is altyd oop vir studente. 

 

SENTRALE BEURSKANTOOR - POTCHEFSTROOM

Danie Hefer

 Postitel

   Bestuurder

 E-pos

   Mnr Danie Hefer

Triens Jacobs

 Postitel

   Sekretaresse
   Funza Lushaka-Beurs

  E-pos

   Mev Triens Jacobs

Ronel Vorster

 Postitel

   Beursadministreerder
   Voorgraadse- en Buitebeurse vir Staatsinstansies

   E-pos

   Mej Ronel Vorster

Susan vd Westhuizen

 Postitel

   Beursadministreerder
   Nagraadse- en Buitebeurse

    E-pos

   Mev Susan van der Westhuizen

Marina Louw

 Postitel

   Beursadministreerder
   Voorgraadse Lenings

    E-pos

   Mev Marina Louw

Elsabe Bosman

 Postitel

   Beursbeampte
   Voorgraadse Lenings

    E-pos

   Mev Elsabe Bosman

Cynthia Leshomo

 Postitel

   Beursbeampte
   Nagraadse Beurse

   E-pos

   Mej Cynthia Leshomo

Eurika williams

 Postitel

   Beursbeampte
   Voorgraadse Beurse

    E-pos

   Mej Moira Kammies