Voorgraadse en honneursadministrasie

Registrasie 2018

Registrasieskedule

Registrasieskedule 2018

Selfregistrasie

Rekenaarlokale beskikbaar vir selfregistrasie

Fakulteite nie beskikbaar vir selfregistrasie

Handleiding

Stappe vir selfregistrasie

Aanlyn selfregistrasie 2018

Huidige NW-studente

Kontak ons

Honneursaansoeke

Nagraadse studente
(M & D studente)

Akademieserekord-navrae

Alumni

Alle navrae word per e-pos hanteer

Akademiese rekords
Krediete
Sillabusse

Kontak ons