Fakulteit Regte - Potchefstroomkampus

FAKULTEIT REGTE - Potchefstroomkampus     

Gesamentlike NWU en KAS Konferensie: Strengthening local government legislative authority in South Africa: implementation of bylaws - 21 July 2016 – Kumkani Country Lodge, Potchefstroom

Ons, die personeel van die Fakulteit Regte, belowe die volhoubare voorsiening van geïnspireerde en etiese regsonderrig, gerugsteun deur relevante, progressiewe navorsing en betekenisvolle gemeenskapsbetrokkenheid

Daarom ons leuse - Ons bied kwaliteit regsopleiding, ons navorsing is gefokus
en ons is betrokke in ons gemeenskap.

Die akademiese personeel van die Fakulteit streef daarna om regsstudente met die kennis, etiek en vaardighede wat hulle in hulle professionele lewens sal benodig, toe te rus en ook om die regswetenskap deur die navorsing van ons personeel en nagraadse studente uit te bou. Bykans 70% van ons akademiese personeel het doktorale kwalifikasies as hul hoogste kwalifikasie en ons totale navorsingseenheiduitset
per
akademiese personeellid is tans ʼn gesonde 2.38.