Fakulteit Regte - Potchefstroomkampus

FAKULTEIT REGTE - Potchefstroomkampus 

Wat almal moet weet oor die LLB Nasionale Oudit

Ons, die personeel van die Fakulteit Regte, belowe die volhoubare voorsiening van geïnspireerde en etiese regsonderrig, gerugsteun deur relevante, progressiewe navorsing en betekenisvolle gemeenskapsbetrokkenheid

Daarom ons leuse - Ons bied kwaliteit regsopleiding, ons navorsing is gefokus
en ons is betrokke in ons gemeenskap.

Die akademiese personeel van die Fakulteit streef daarna om regsstudente met die kennis, etiek en vaardighede wat hulle in hulle professionele lewens sal benodig, toe te rus en ook om die regswetenskap deur die navorsing van ons personeel en nagraadse studente uit te bou. Bykans 70% van ons akademiese personeel het doktorale kwalifikasies as hul hoogste kwalifikasie en ons totale navorsingseenheiduitset
per
akademiese personeellid is tans ʼn gesonde 2.28.