Tuisblad

Skool vir Ekonomie

Tuisblad

Welkom by die tuisblad van die Skool vir Ekonomie by die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit. Hier kan jy meer leer van ons kwalifikasies, toelatingsvereistes en die personeel. Die Skool bied voorgraadse en nagraadse programme in Ekonomie, Risikobestuur en Internasionale Handel aan. Voorgraads is daar reeds die geleentheid om te spesialiseer:

  • Ekonomie met Internasionale Handel bied modules spesifiek vir die internasionale handel-omgewing wat handelsbetrekkinge, betaling en finansiering, geografie en kommunikasie insluit.
  • Ekonomie met Risikobestuur sluit gefokusde modules in Beleggingsbestuur, Bankrisikobestuur en Afgeleide instrumente in.

Ons grade het ʼn sterk akademiese onderbou en ʼn fokus op die vaardighede en bevoegdhede wat studente in die praktyk nodig het. Die Skool bied ook honneurs-, meesters- en PhD-grade in Ekonomie, Risikobestuur en Internasionale Handel aan.

Gehalte en relevansie word deur skakeling met die privaatsektor, bande met buitelandse universiteite en personeel se navorsingsingesteldheid verseker.

Om meer te leer van die gebeure in die Skool, die personeel se navorsing sowel as ons siening oor dit wat nou in die ekonomie gebeur, lees gerus ons blog:

http://skoolvirekonomie.org

Jy kan ons ook “Like” op Facebook of kyk na ons YouTube-kanaal: