Afrikatale

< Oor Ons | Skole | Skool vir Geesteswetenskappe vir Onderwys | Vakgroepe

Skool vir Geesteswetenskappe vir Onderwys
Vakgroep/Vakgroepvoorsitter
 

Afrikatale vir Onderwys
Vakgroepvoorsitter: Me Dolly Dlavane

 

In die Setswana Departement bied ons kernvakke asook keusevakke aan. Ons fokus daarop om studente toe te rus om die realiteite van taalonderrig as huistaal, eerste addisionele en tweede addisionele taal en die gebruik van basiese Setswana in die veeltalige klaskamers in Suid-Afrika te hanteer. In die moedertaalmodules is die onderrigtaal Setswana en in die niemoedertaalmodules is die onderrigtaal Afrikaans en Engels. Die fokus van navorsing wat tans deur lektore in hierdie departement gedoen word, is hoofsaaklik oor die vak Metodiek van Setswana as huistaal.
 

Kernmodules:

Niemoedertaalmodules SECF 123/SECF 413

Moedertaalmodules SECF 122/SECF 412

In hierdie modules fokus ons op die onderrig van taal as kommunikasietaal. SECF 123 en SECF 413 is Setswana-kommunikasie vir niemoedertaalsprekers van Setswana, wat fokus op die onderrig van ’n basiese vaardigheid in Setswana wat in die skoolomgewing gebruik kan word. SECF 122 en SECF 412 is Setswana-kommunikasie, wat aan moedertaalsprekers van Setswana geleer word om Setswana-vaardighede te verbeter.
 

Keusevakke: 

Moedertaalmodules: SEME 111/122; SEME 212/221; SEME 311/321

Niemoedertaalmodules: SENE 111/122; SENE 212/221; SENE 311/321

Inhoud word gekies om aan die onderwyser al die nodige, in-diepte kennis te verskaf rakende die inhoud van Setswana as vak, terwyl die geleentheid terselfdertyd geskep word om metodologiese en pedagogiese vaardighede te verkry.

 

Metodiek:

Moedertaalmodules: SEMD 211; SEMD 321; SEMD 411/421; SEMD 511/521

Niemoedertaalmodules: SEND 211; SEND 321; SEND 411/421; SEND 511/521

Die fokus van hierdie modules is metodologiese en pedagogiese vakspesifieke vaardighede vir die onderrig van Setswana as huistaal en addisionele taal. Die NKV (graad R tot 12) vorm die basis vir die voorbereiding van Setswana-onderwysers, en hierdie modules moet studente toerus om die uitdaging van Setswana-onderrig die hoof te bied.

 

Ikoon - Postitel Titel

Me Dolly Dlavane
Vakgroepvoorsitter

Ikoon - Foon Telefoon

+ 27 18 299 1817

Ikoon - Faks Faks

+27 18 299 4238

Ikoon - E-pos E-pos

dolly.dlavane@nwu.ac.za

Ikoon - Lokaal Kantoor

Kampus, Gebou B10, Kamer G30

Ikoon - Kwalifikasies Kwalifikasies

BA, BA-Hons (Setswana), BEd-Hons, MA (Setswana)

Ikoon - Kundigheid Kundigheid

Letterkunde in onderwys
Taal in onderwys

Kinderletterkunde

Ikoon - Profiel Profiel

CV

 

 

Ikoon - Postitel Titel

Mr E Ngwenya
Lektor

Ikoon - Foon Telefoon

+ 27 18 299 4744

Ikoon - Faks Faks

+27 18 299 4238

Ikoon - E-pos E-pos

26291673@nwu.ac.za

Ikoon - Lokaal Kantoor

Kampus, Gebou C6, Kamer G44

 

Ikoon - Postitel Titel

Dr Richard Letsholo
Lektor

Ikoon - Foon Telefoon

+ 27 18 299 4575

Ikoon - Faks Faks

+27 18 299

Ikoon - E-pos E-pos

Richard.Letholo@nwu.ac.za

Ikoon - Lokaal Kantoor

Kampus, Gebou B11, Kamer G35