Fakulteit-Ekonomiese-en-Bestuurswetenskappe | Noordwes-Universiteit

 

 

Beste skoolverlater, om in vandag se vinnig veranderende besigheidswêreld ʼn plek te kry, verg harde werk.  As woorde soos welvaart en sukses jou aandag trek, is jy op die regte plek.  Hierdie waardegedrewe Fakulteit bied jou:

 

  • Dinamiese en kwaliteit onderrig;
  • Hoë akademiese standaarde wat internasionaal geëvalueer word;
  • Akkreditasie by professionele liggame;
  • Veilige en onrusvrye kampus;
  • ’n Lewendige en gesonde studentelewe;

 

BCOM-STUDIERIGTINGS

Skool vir Ekonomie

Skool vir Mensehulpbronwetenskappe

Skool vir Ondernemingsbestuur

Skool vir Rekeningkundige Wetenskappe

NWU Skool vir Besigheid en Korporatiewe Bestuur

ELEKTRONIESE BROSJURES

JAARBOEKE

BEROEPE WAT EK KAN VOLG

KONTAK DIE DEKAANSKANTOOR

NAGRAADSE STUDIE EN NAVORSING

STUDENTE